It oszczędności, czyli optymalizujemy wydatki na teleinformatytkę

Najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoją dzisiaj firmy, jest dla ankietowanych przez IDC menedżerów przedsiębiorstw kontrola kosztów. Ten aspekt jest na pierwszym miejscu wymieniany przez 40% respondentów. Tylko 12% ankietowanych uznało za najistotniejszą modernizację systemów informatycznych. Wynika z tego, że również budżety IT są obecnie pod ścisłą kontrolą. Co w takim razie robić, aby informatyka w firmie stała na wysokim poziomie, a jej koszty mieściły się w rozsądnych granicach?

Najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoją dzisiaj firmy, jest dla ankietowanych przez IDC menedżerów przedsiębiorstw kontrola kosztów. Ten aspekt jest na pierwszym miejscu wymieniany przez 40% respondentów. Tylko 12% ankietowanych uznało za najistotniejszą modernizację systemów informatycznych. Wynika z tego, że również budżety IT są obecnie pod ścisłą kontrolą. Co w takim razie robić, aby informatyka w firmie stała na wysokim poziomie, a jej koszty mieściły się w rozsądnych granicach?

Początkowy ogromny entuzjazm wobec narzędzi informatycznych i ogromne nakłady na nie ponoszone znacznie zmalały i coraz częściej nawet najmniejsze inwestycje wymagają dobrego uzasadnienia ekonomicznego. Co ciekawe, w statystycznej firmie aż 85% budżetu pochłania bieżące utrzymanie systemu - inwestycje w niezbędną infrastrukturę. Bardzo trudno dostrzec efekty takich inwestycji. Po prostu nakłady na np. wymianę co kilka lat komputerów biurkowych czy zakup licencji na kolejne wersje oprogramowania muszą być poniesione.

Ledwie kilkanaście procent z konstruowanych z coraz większym trudem budżetów jest przeznaczanych na dodawanie nowych funkcjonalności do sieci firmowej, a tylko ok. 2% to projekty określane jako "innowacje przełomowe". Taka struktura kosztów każe szukać największych oszczędności właśnie w podstawowych elementach infrastruktury.

Obserwatorzy rynku spodziewają się 4-5-proc. (Gartner, Forrester), a nawet 8- proc. (IDC) wzrostu wydatków na IT w tym roku. Głównym trendem mają być modernizacja infrastruktury i większe skupienie uwagi na aplikacjach biznesowych, niż miało to miejsce w poprzednich latach. Według Yankee Group ok. 40% małych i średnich firm na Zachodzie zamierza wydać w tym roku więcej pieniędzy na technologie informatyczne w porównaniu z rokiem 2003.

Firmy te zdecydowały, że nadszedł już czas na modernizację - ze względu na wprowadzenie szerokiego pasma, komunikacji bezprzewodowej, oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami. Niezbędny jest technologiczny krok do przodu. Średnie organizacje, oprócz odmłodzenia oprogramowania i infrastruktury, skupią się na podniesieniu bezpieczeństwa.

Co to TCO?

It oszczędności, czyli optymalizujemy wydatki na teleinformatytkę

Światowe wydatki na serwery w zależności od platformy sprzętowej

W czasach, gdy cały sprzęt informatyczny był przypisany działowi IT, a informacje były przetwarzane centralnie, dużo łatwiejsze było określenie kosztów związanych z informatyką w firmie. Jednak budowane dzisiaj sieci firmowe składają się z elementów, które nieco komplikują określenie właściwych kosztów posiadania informatyki. Należą do nich m.in. komputery przenośne, stacje robocze, systemy klient-serwer oraz sieci. Ponadto bardzo często są to elementy leasingowane lub dzierżawione, a ich obsługa jest zlecana firmom zewnętrznym.

Jak więc widać, większość kosztów informatyki jest generowana poza działem IT, stąd też duża trudność w zarządzaniu nimi. Nierzadko więc infrastruktura informatyczna kosztuje nawet dwa razy więcej, niż wynika to z kosztów księgowych.

Inwestycje w infrastrukturę IT możemy uznać za słuszne, kiedy powodują nie tylko oszczędności działu IT, ale również użytkowników końcowych - innych działów korzystających z narzędzi informatycznych. Ocena kosztów w takiej sytuacji wymaga szerszego spojrzenia na koszty IT.

Jedną z najpopularniejszych metod oceny kosztów informatyki pozwalającą na ujęcie w analizie również kosztów pośrednich jest TCO (Total Costs of Ownership). Model TCO firmy Gartner zawiera takie elementy, jak system klasyfikacji kosztów i bazę danych statystycznych o kosztach informatyki dla różnych branż. Baza ta służy do zestawienia kosztów w naszym przedsiębiorstwie z uśrednionymi kosztami podobnych firm. Kolejne elementy modelu to gotowe sposoby analizy i planowania kosztów oraz zestaw rekomendacji prowadzących do racjonalizacji kosztów.

Za koszty bezpośrednie uważane są w tym modelu wydatki na hardware i software, zarządzanie, wsparcie techniczne, rozwój oraz komunikację. Wśród kosztów pośrednich Gartner wymienia np. koszty użytkownika końcowego, takie jak doszkalanie, wzajemna pomoc między użytkownikami, tworzenia arkuszy i makr. Równie ważne są koszty przestojów, które powodują utratę produktywności podczas zatrzymań konserwacyjnych oraz awarii.

Wyznaczenie kosztów pośrednich pozwala na określenie sprawności wdrożonego systemu informatycznego. W systemach dojrzałych koszty te są niskie, w źle zaplanowanych i utrzymywanych - znacznie wyższe.

Konsolidacja serwerów

It oszczędności, czyli optymalizujemy wydatki na teleinformatytkę

Światowa sprzedaż serwerów w zależności od rodzaju obudowy

Po dwudziestu latach rozszerzania sieci i dystrybucji systemów nadszedł czas na odwrót - w kierunku konsolidacji serwerów. Ciągłe dokupowanie serwerów i ich decentralizacja spowodowały, że zarządzanie mocą obliczeniową, którą dysponuje organizacja, stało się bardzo trudne i nieefektywne. Poszczególne serwery różnią się - pracują pod kontrolą innego systemu operacyjnego, mają inne komponenty i aplikacje, co sprawia kłopoty z utrzymaniem i odpowiednim zabezpieczeniem.

Wiele tych serwerów "dożywa" już swoich ostatnich dni i konsolidacja jest poważną alternatywą. Przeprowadzona teraz może przynieść efekty w postaci obniżenia kosztów obsługi i utrzymania. Zmniejszenie liczby fizycznych serwerów obniża także zużycie energii, ułatwia aktualizację oprogramowania.

Jeśli mamy podłogę pełną serwerów Pentium II z trudem radzących sobie z nowoczesnymi aplikacjami, to po zamianie na kilka skonsolidowanych maszyn Itanium lub kilkanaście serwerów kasetowych (blade) średniej klasy, elegancko rozmieszczonych na stelażu, zauważymy pod tym względem sporą różnicę.

Takie są założenia entuzjastów konsolidacji. Jednak nie ma róży bez kolców. Nowa architektura najprawdopodobniej nie będzie zgodna z tą, którą wymieniamy. Po drugie, niezależnie od tego, jak efektywny jest nowy sprzęt, nie zaoszczędzimy nic, jeśli stosowane dotychczas aplikacje nie dadzą się łatwo przenieść na nową platformę. Jest także zagadnienie licencji na oprogramowanie - w większości przypadków nie można ich po prostu przenieść. Nie liczmy, że np. Oracle pogratuluje nam przejścia z licencji 16-procesorowej na 4-procesorową. Taką zmianę trzeba będzie renegocjować, co może zmniejszyć zakładane oszczędności.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200