IT niezbędne jak woda

Aby zapewnić jak najlepszą obsługę swoich klientów, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu wdrożyło rozwiązania, które usprawniły pracę większości działów w firmie. Cyfryzacja składowania danych mediów strumieniowych, doskonała łączność, automatyzacja procesów i zaawansowane analizy z użyciem ARIS, systemów klasy BI czy GIS i modelu hydraulicznego to tylko jedne z ciekawszych projektów prowadzonych w tej organizacji.

"Dzięki rezygnacji z nagrań na kasetach magnetycznych udało się przyspieszyć i uprościć dostęp do inspekcji wideo danego miejsca podziemnej infrastruktury i powiązać z odpowiadającymi im obiektami w systemie GIS" - mówi Tomasz Lipnicki, kierownik Działu Informatyki w MPWiK.

System GIS jest niezbędnym narzędziem w pracy każdego przedsiębiorstwa, które posiada majątek sieciowy o rozległej infrastrukturze. Zawiera on informacje o lokalizacji bezwzględnej poszczególnych obiektów oraz o ich wzajemnym powiązaniu. Oprócz współrzędnych geograficznych magazynowane są tam dodatkowe dane opisujące atrybuty ilościowe i jakościowe, które dotyczą obiektów powiązanych z siecią. Właśnie te informacje, które nie są związane z topologią, są kluczowe dla pracy takiej firmy jak MPWiK. To w nich zapisywane są dane niezbędne do prawidłowej eksploatacji wszystkich rodzajów posiadanych przez spółkę sieci. "Nasz system GIS z powodzeniem może służyć do magazynowania informacji o całej najważniejszej infrastrukturze podziemnej i naziemnej miasta, należącej do MPWiK. Wprowadzono informacje o uzbrojeniu terenu, obecnie odbywa się kartowanie szkiców, ponadto realizowany jest projekt udostępniania tych danych. Dzięki temu w niedalekiej przyszłości inne podmioty będą mogły skorzystać z bazy GIS prowadzonej w naszym przedsiębiorstwie" - mówi Tomasz Lipnicki, kierownik Działu Informatyki w MPWiK.

Model hydrauliczny pomoże w pracy

Dane dotyczące sieci, włącznie z ukształtowaniem terenu i wysokością poszczególnych obiektów, umożliwiają zbudowanie modeli hydraulicznych sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Zbudowane modele umożliwiają symulację rzeczywistej pracy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta (kierunki przepływu wody, wysokość wypełnienia w kanałach itp.) oraz wystąpienia awarii, np. określenie zagrożonego obszaru, ustalenie miejsc, gdzie należy wysłać ekipę w celu udrożnienia kanału jeszcze przed zalaniem, symulacji typu "co - jeśli". "Te dwa modele hydrauliczne będą mogły z dużym prawdopodobieństwem określić ilościowo i jakościowo wpływ najważniejszych ze zdarzeń, co ułatwi pracę firmie, a także umożliwi sprawne planowanie działań związanych z usuwaniem uszkodzeń. Obecnie trwa ich opracowywanie, powinny być gotowe za kilka miesięcy" - informuje Tomasz Lipnicki.

System ten będzie zasilany danymi z automatycznych punktów monitorowania sieci, by określić skutki awarii lub problemów i dostarczyć wiarygodnych informacji odnośnie do potrzeb i sposobu naprawy. Gotowe informacje z modelu będą mogły być przekazane do właściwych działów i ewentualnie chcących w tym zakresie współpracować podmiotów zewnętrznych.

Film z podziemnej kamery

Aby posiadać aktualne informacje o stanie technicznym punktów sieci, takich jak kanały i przyłącza, przeprowadza się inspekcje za pomocą wodoszczelnych kamer wideo na samobieżnych wózkach z możliwością dokonywania pomiarów - wpuszczanych do kanałów. Powstało już prawie 20 000 filmów z takich inspekcji, początkowo nagrywane były na standardowych kasetach wideo systemu VHS. Jak mówi Tomasz Lipnicki: "Obecnie trwa digitalizacja filmów zapisanych na kasetach. Pierwsze 5000 filmów (inspekcji) już przetworzono, pozostało około 500 kaset (na każdej od 20 do 28 inspekcji) do przetworzenia. Dzięki rezygnacji z nagrań na kasetach magnetycznych, udało się przyspieszyć i uprościć dostęp do inspekcji wideo danego miejsca podziemnej infrastruktury i powiązać z odpowiadającymi im obiektami w systemie GIS".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200