IT: ekologicznie i ekonomicznie

Jak mierzyć efektywność centrum danych

IT: ekologicznie i ekonomicznie
Modyfikacja infrastruktury IT pod względem zużycia energii wymaga analizy, jakie jej elementy są najbardziej energochłonne i wymagają modernizacji. Organizacja GreenGrid od lat stara się wspomagać tego typu działania opracowując narzędzia, metodykę i przewodniki opisujące najlepsze praktyki związane z optymalizacją systemów IT. Najbardziej znaną inicjatywą GreenGrid jest, szeroko spopularyzowana definicja współczynnika PUE (Power Usage Effectiveness). Organizacja ta oferuje też inne metryki, które pretendują do miana standardów WUE (Water Usage Effectiveness), CUE (Carbon Usage Effectiveness) i EDE (Electronics Disposal Efficiency). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.thegreengrid.org.

Jakie oszczędności daje chmura?

Organizacja GeSI (Global e-Sustainability Initiative) opublikowała w 2013 roku raport “The Enabling Technologies of a Low-Carbon Economy - a Focus on Cloud Computing” (gesi.org/portfolio/report/76). Wynika z niego, że wykorzystanie usług chmurowych w zakresie takich aplikacji jak poczta elektroniczna, CRM i oprogramowanie do pracy grupowej umożliwia zmniejszenie zużycia energii (emisji gazów cieplarnianych) aż o 95%. Przeprowadzona przez GeSI analiza dotyczyła 11 krajów na świecie, w tym Polski.

Zobacz również:

  • Architektura IT w postpandemicznym świecie
IT: ekologicznie i ekonomicznie

Według analityków z tej organizacji, gdyby 80% firm i instytucji w badanych krajach zaczęło korzystać z usług chmurowych roczne oszczędności w zużyciu energii sięgnęłyby 11,2 TWh czyli w przeliczeniu, 4,5 megatony (milion ton) emisji CO2 rocznie. W porównaniu do całkowitego zużycia energii w badanych krajach oznacza to 2-procentową oszczędność, a w wartości bezwzględnej – zysk na poziomie 2,2 mld dolarów. Szacowane przez GeSI zużycie energii przez serwery działające w Polsce wynosi około 1000 GWh rocznie.

Choć nie zmienia to wątpliwości i barier hamujących popularyzację usług chmurowych, z punktu widzenia możliwych do uzyskania oszczędności w zużyciu energii liczby te zwracają uwagę i warto się nad nimi zastanowić.


TOP 200