IT: ekologicznie i ekonomicznie

Systemy sieciowe – duży potencjał dla oszczędności

IT: ekologicznie i ekonomicznie
Utworzone w 2010 roku konsorcjum GreenTouch, którego celem jest wspieranie rozwoju nowych, energooszczędnych technologii sieciowych, uważa, że do 2020 roku możliwa jest nawet 90-procentowa redukcja zużycia energii przez sieci i to biorąc pod uwagę przewidywany wzrost zapotrzebowania na ich przepustowość i zwiększenie liczby transmitowanych danych.

Takie wnioski zaprezentowano w raporcie z czerwca 2013 roku. „Nowe, współczesne technologie pozwalają na sprostanie rosnącym wymaganiom na transmisję danych, przy jednoczesnym zmniejszeniu poboru energii” - zapewnia Thierry Klein, przewodniczący komitetu technicznego GreenTouch pracujący w ośrodku badawczym Alcatel-Lucent Bell Labs. Umożliwia to rozwój różnego rodzaju elementów: nowych urządzeń sieciowych, komponentów, algorytmów, architektury i protokołów. Ich efektywność nie jest tylko teoretyczna, ale została potwierdzona w testach laboratoryjnych.

Zobacz również:

  • Architektura IT w postpandemicznym świecie

W raporcie przedstawiono porównanie zużycia energii przez systemy sieciowe w 2010 roku przy transmitowanej wówczas liczbie danych z prognozami dotyczącymi roku 2020. W szacunkach przyjęto, że infrastruktura sieciowa będzie wykorzystywać znane i już przetestowane w laboratoriach nowe technologie. Jednocześnie, Thierry Klein podkreśla, że GreenTouch ma kolejne pomysły i opracowuje nowe rozwiązania, których w raporcie nie uwzględniono, bo nie zostały jeszcze sprawdzone.

IT: ekologicznie i ekonomicznie

GreenTouch powstało z inicjatywy Alcatela-Lucenta, a obecnie organizacja ta liczy ok. 50 członków wśród których są m.in. Huawei Technologies, Fujitsu, Samsung, Vodafone, China Mobile i wiele uniwersytetów. Brakuje tu niestety takich potęg sieciowych jak Ericsson, Cisco czy Nokia, które mogłyby jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój energooszczędnych technologii sieciowych.

IT: ekologicznie i ekonomicznie

Analizy zaprezentowane przez GreenTouch są obiecujące i oparte na realnych założeniach, ale podobnych inicjatyw jest więcej. Na przykład tematem tym zajmują się również takie organizacje jak ITU (International Telecommunication Union) lub IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). W efekcie nowe technologie sieciowe mogą pozwolić na uzyskanie jeszcze lepszych efektów niż prognozuje to GreenTouch. „Czy uda się osiągnąć ten cel, zależy jednak od tego, czy producenci i organizacje standaryzacyjne będą efektywnie współpracować” - uważa Saverio Romeo, analityk z Frost & Sullivan.

Na rozwój technologii sieciowych duży wpływ będą mieli operatorzy telekomunikacyjni. Firmy te są zmotywowane do inwestycji w nowe rozwiązania. Bo rośnie popyt na przepustowość i liczba transmitowanych danych, ale przychody operatorów pozostają na podobnym poziomie. Znaczące obniżenie kosztów energii jest jednym z elementów, który pozwoliłby na uzyskanie istotnych oszczędności i zwiększenie zysków.

IT: ekologicznie i ekonomicznie

TOP 200