EuroPrix MultiMediaArt 1999

Europa wielojęzyczna

Produkty tej kategorii mogą wspierać wielojęzyczny bezpośredni dostęp użytkowników do poczty elektronicznej, przeszukiwarek zasobów internetowych, interaktywne zakupy czy też poszukiwanie wielojęzycznej informacji. Inny cel to wspieranie globalnej komunikacji i poszukiwanie najlepszego podejścia do wymagań językowych rynków i poszczególnych grup, w tym także przy szkoleniu transkulturowym dla menedżerów biznesu i sprzedawców. Na koniec produkty multimedialne mogą umożliwić bezproblemową zmianę języka przekazu w dowolnym momencie, w miarę możliwości przez wbudowane przełączniki językowe, i wspierać użytkowników w ich różnojęzycznych interakcjach wynikających z wykorzystywania wyrobu. Ta kategoria nie obejmuje programów, które są związane wyłącznie z uczeniem się języków.

Tytuł: Europlus Reward - Interactive course of English

Wydawca: Young Digital Poland SA, Gdańsk

Typ: połączenie CD-ROM-u i serwisu internetowego

Szczegółowe informacje:http://www.reward-net.com

Produkt polskiej firmy został oceniony jako unikalne połączenie nauczania języków z możliwościami multimediów i telenauczania. I nie chodzi tutaj wyłącznie o konstrukcje językowe lub słówka - program prezentuję kulturę anglosaską, zwyczaje Anglików i Amerykanów oraz sposób mówienia po angielsku ludzi z różnych stron świata.

Na czterech poziomach tego multimedialnego dzieła można nagrywać głos i porównywać własną wymowę z wzorcem. Jest to efekt własnych prac badawczo-rozwojowych naukowców akustyków.

Wyniki ćwiczeń, sprawdzianów i testów są miernikiem opanowania materiału, pomocnym samodzielnemu uczniowi i nauczycielowi, gdy ten pracuje z wersją sieciową programu. Poziomy i sekcje są oznaczone różnymi kolorami, ułatwiającymi poruszanie się po materiale.

Z wielu miejsc na CD-ROM-ie prowadzą odnośniki do strony internetowej, poprzez którą można przedyskutować postawiony w ćwiczeniach problem, pograć w edukacyjne gry lub pogawędzić z innymi użytkownikami Rewarda, doskonaląc język angielski w piśmie.

W ocenie jury produkt YDP nadaje nowy wymiar europejskiej branży multimedialnej. Miło skonstatować, że możemy innych uczyć języka angielskiego...

Wiedza i odkrycia

W tej kategorii znalazły się produkty edukacyjne, np. pomoce do nauczania i programy służące do uczenia się, wydawnictwa naukowe i encyklopedyczne, symulacje ćwiczeń, systemy wspomagania kształcenia w szkołach i na uczelniach.

Tytuł: S260 Geology

Wydawca: Open University, Wydział Nauk o Ziemi, Milton Keynes, Wlk. Brytania

Typ: offline

Szczegółowe informacje:http://www.open.ac.uk

Na 40-godzinny multimedialny kurs geologii składa się 7 płyt CD-ROM, które zawierają m.in. ćwiczenia np. z rozpoznawania skał i minerałów. W tym celu stworzono ich trójwymiarowe modele, a użytkownik może zapoznać się ze strukturą skały pod wirtualnym mikroskopem. Związki między ukształtowaniem powierzchni a występującymi tam skałami można poznać dzięki technologii QuickTime.

Open University wykorzystuje ten produkt w nauczaniu na odległość. Użytkownik otrzymuje kompleksowy podręcznik geologii, który ułatwia mu stopniowe zdobywanie wiedzy z tej dziedziny, wsparte coraz trudniejszymi testami. Zdaniem jury konkursu S260 Geology może być wzorem dla innych instytucji edukacyjnych. Także jest doskonałym przykładem tego, że nauka i nauczanie mogą sobie towarzyszyć i wzajemnie pomagać.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200