EuroPrix MultiMediaArt 1999

Szerzenie demokracji za pomocą multimediów

Multimedia wspomagają procesy demokratyczne i zwiększają możliwości korzystania z praw obywatelskich przez dostarczenie obywatelom nowych informacji i sposobów komunikowania się. Poszukuje się rozwiązań elektronicznych, które podnoszą jakość działania instytucji publicznych i służb, dokumentują lub wyjaśniają systemy polityczne i ich działanie, np. informowanie obywateli, przekazywanie informacji rządowych czy kontaktów z władzami w trybie bezpośrednim.

Tytuł: Ideahautomo (for Espoo youth council)

Wydawca: Nettiparlamentti Oy, Helsinki, Finlandia

Typ: online

Szczegółowe informacje:http://www.nettiparlamentti.fi/ideahautomo

Teledemokracji najlepiej uczyć od dziecka. Ta przesłanka leży u podstaw fińskiego serwisu Rady Miasta Espoo dla młodzieży. Zdaniem jurorów Ideahautomo może być wzorem dla całej Europy, jak uczyć młodych ludzi podejmowania demokratycznych decyzji.

Internauci z całej Europy (serwis jest prowadzony w językach fińskim i angielskim) w wieku 13-20 lat wymieniają poglądy o sprawach politycznych i gospodarczych poprzez pocztę elektroniczną lub formularze na stronie WWW . To ostatnie rozwiązanie wpływa na popularność serwisu, ponieważ nie wymaga biegłości w posługiwaniu się pocztą.

Jak przystało na miejsce, w którym panuje kult demokracji bezpośredniej, każdy internauta może przedstawić własną ideę, opinię lub list otwarty, które są poddawane pod dyskusję i głosowanie. Gdy większość głosujących opowie się za "tak", opinia lub koncepcja już jako wspólne stanowisko młodzieży trafia do administracji publicznej, polityków i prasy. To prosta droga, by zapoznać się z procesem politycznym zarówno na szczeblu lokalnym, jak i wyższym, czemu sprzyja przejrzysta grafika i dobrze zaznaczone relacje między poszczególnymi sekcjami.

Upowszechnianie kultury europejskiej

Kategoria obejmuje produkty, które prezentują różnorodność kulturową Europy - od codziennego życia i folkloru do malarstwa, muzyki, historii i innych zjawisk dziedzictwa europejskiego.

Tytuł: Sigmund Freud - Arch?ologie des Unbewussten. Sigmund Freud - Archaelogy of the Unconscius

Wydawca: Nonfrontiere Design, Wiedeń, Austria

Typ: offline

Szczegółowe informacje:http://www.nonfrontiere.com

CD-ROM powstał z okazji światowego zjazdu psychoterapeutów. Przedstawia w 11. esejach multimedialnych nie tylko postać Zygmunta Freuda, lecz również jego teorie i stosunek do sztuki. Producenci korzystali z pomocy wiedeńskiego Towarzystwa Freudowskiego, którego członkami są wybitni psychoanalitycy, oraz muzeów Freuda w Wiedniu i Londynie. Specjaliści ułatwili prawidłową wizualizację teorii twórcy psychoanalizy. Przykładowo, program wyjaśnia teorię interpretacji snów. Pozwala też zgłębić znaczenie obrazu w kulturze europejskiej.

Jury nagrodziło ten CD-ROM za przystępność treści i intuicyjne posługiwanie się nim. Autorzy, dzięki odpowiednio dobranej muzyce, estetycznej oprawie plastycznej i logicznym interakcjom, uzyskali harmonię między treścią a interfejsem. Zdaniem jury, produkt, mimo okolicznościowego charakteru, może odnieść sukces na rynku, ponieważ znajdzie uznanie zarówno wśród specjalistów, jak i zwykłych użytkowników, zainteresowanych freudowską analizą podświadomości.

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw na rynku

Produkty tej kategorii wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa w zdobywaniu klientów, dostawców i pracowników. Działalność ta obejmuje systemy informacyjne, prezentację produktu, komunikację wewnętrzną, szkolenie i liczne, inne formy elektronicznej łączności służące biznesowi.

Tytuł: Kinopalatsi.fi

Wydawca: Frantic Oy, Helsinki, Finlandia

Typ: online

Szczegółowe informacje:http://www.kinopalatsi.fi

Fajny film wczoraj widziałem.

Momenty były?

Masz! Najlepiej jak ona....

Tak przed laty zaczynały się "Kulisy srebrnego ekranu" - skecze Andrzeja Zaorskiego i Mariana Kociniaka niestrudzenie opowiadających filmowe sytuacje. Robili to jednak tak przewrotnie, że ktoś, kto nie znał filmu, nic nie tracił poznając fabułę i mógł pójść do kina na rekomendowany przez nich film.


TOP 200