Dyrektor wielowymiarowy

Jaromir Frankowicz, dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Santander Consumer Bank, przeprowadził kolejną fuzję. To czwarta udana fuzja firm sektora finansowego w jego karierze, każda w inny sposób wzbogacała i umacniała jego kompetencje.

Dyrektor wielowymiarowy

Jaromir Frankowicz brał udział w czterech odrębnych integracjach banków: Bank Zachodni oraz Wielkopolski Bank Kredytowy, po integracji: BZWBK; GE Money oraz BPH, po integracji: BPH, grupa GE; Fortis Bank oraz Dominet Bank, po integracji: BNP Paribas Fortis; Santander Consumer Bank oraz AIG Bank, po integracji: Santander Consumer Bank. Potrafił poprowadzić fuzje, omijając ryzyko ludzkie i technologiczne.

Trzy w jednym

W 2011 roku Santander Consumer Bank w Polsce wdrożył dwa programy. W ramach strategii korporacyjnej grupy na przełomie lutego i marca 2011 roku został zrealizowany program połączenia banków AIG i Santander Consumer Bank (SCB) w Polsce (program Legal Merge). Prace związane z tym przedsięwzięciem rozpoczęły się w czerwcu 2010. Równolegle do programu fuzji prawnej prowadzona była działalność związana z wdrożeniem zaleceń wymaganych przez Rekomendację T (zgodność z regulacjami prawnymi dla połączonych spółek). "Celem programu połączenia banków było wdrożenie krytycznych zmian w systemach IT, infrastrukturze oraz procesach biznesowych, które były niezbędne, aby banki stały się jednym podmiotem prawnym. Musiały one zacząć funkcjonować jako jedna instytucja z punktu widzenia organów nadzorczych, instytucji zewnętrznych oraz swoich klientów, partnerów i dostawców" - tłumaczy Jaromir Frankowicz.

Zobacz również:

  • McAfee Enterprise i FireEye połączyły się pod marką Trellix
  • Jak Code42 automatyzuje reakcję na ryzyko związane z dostępem do poufnych informacji

Po powstaniu nowego podmiotu, w czerwcu 2011 Jaromir Frankowicz został zaangażowany do programu Sister Company, którego celem było wydzielenie z nowego banku instytucji finansowej (Santander Consumer Finance - SCF).

W ramach programu Legal Merge Jaromir Frankowicz był odpowiedzialny za całość prac związanych z programem, definicję wymagań biznesowych, realizację koniecznych zmian w systemach IT spółek oraz testy UAT i wdrożenie produkcyjne. W zakresie programu Sister Company odpowiadał za realizację zmian w systemach IT Banku oraz nowo powstającej spółki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200