Dylematy czasu przejęć

Niebawem zapadną rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości systemów informatycznych w spółce VOS Logistics Polska, powstałej po przejęciu przez holenderskiego operatora logistycznego polskiej firmy Euroad.

Niebawem zapadną rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości systemów informatycznych w spółce VOS Logistics Polska, powstałej po przejęciu przez holenderskiego operatora logistycznego polskiej firmy Euroad.

Kiedy w ostatnich dniach kwietnia br. finalizowano umowę o sprzedaży przez amerykański fundusz inwestycyjny Kosciuszko Inc. spółki transportowo-spedycyjnej Euroad, nowy właściciel, holenderska firma VOS Logistics stanęła przed kilkoma poważnymi dylematami. Włączenie polskiej spółki do międzynarodowej grupy VOS Logistics powinno wiązać się ze zmianą jej nazwy. Jednak marka Euroad i charakterystyczne pomarańczowe ciężarówki były doskonale rozpoznawane na rynku, podczas gdy nazwa VOS Logistics była znana jedynie grupie fachowców z branży logistycznej i kojarzyła się przede wszystkim z magazynami.

Ostatecznie nowy zarząd wybrał takie rozwiązanie, które zapewni spółce powodzenie już w realiach UE. Nazwę Euroad zastąpiono nazwą VOS Logistics Polska, aby podkreślić w ten sposób jej przynależność do znanej w Europie grupy logistycznej. Równocześnie zachowano dotychczasowy wygląd taboru Euroad, dodając jedynie nowe logo na masce pojazdów. Przemawiały zresztą za tym nie tylko względy marketingowe, ale także ekonomia. Wymiana plandek i przemalowanie kontenerów w blisko 400 samochodach to koszty sięgające 1,5 mln zł. To jednak wciąż nie koniec trudnych rozstrzygnięć, które ma przed sobą zarząd VOS Logistics. Jedno z poważniejszych dotyczy także strategii rozwoju systemów informatycznych.

Dylematy systemowe

Grzegorz J. Bielowicki, prezes zarządu

Grzegorz J. Bielowicki, prezes zarządu

Informatycy z Euroad w ciągu kilku lat stworzyli w pełni zintegrowany system dostępny dla pracowników wszystkich 11 oddziałów firmy. Dzięki jego wdrożeniu w ostatnich kilku latach firmie udało się osiągnąć ponad 60-proc. wzrost sprzedaży, przy niemal niezmiennym poziomie zatrudnienia, a także 3-proc. wzrost współczynnika kilometrów ładownych, co oznacza wzrost obrotu o ok. 5,5 mln zł rocznie! I to na trudnym rynku, na którym z jednej strony konkurują wielcy spedytorzy, z drugiej zaś, niewielkie firmy przewozowe.

Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych pozwoliło spółce Euroad na zdobycie kilku znaczących klientów, głównie zakładów przemysłowych, takich jak Continental Can, Philips czy Sanitec Koło (tegorocznego Lidera Informatyki w kategorii Przemysł). Przyniosło także wiele oszczędności. "Segment rynku, w którym działamy - transport całopojazdowy - to branża, gdzie optymalizacja zasobów ma kluczowe znaczenie" - mówi Grzegorz J. Bielowicki, prezes VOS Logistics Polska. - "Każdy dzień przestoju ciężarówki to koszt rzędu 200-300 euro. Dlatego też wdrożenie systemu informatycznego, który usprawniałby zarządzanie taborem, przynosi ogromne korzyści".

Strategia VOS Logistics zakłada jednak wykorzystywanie przez wszystkie spółki wchodzące w skład grupy jednolitych rozwiązań informatycznych. Za tym rozwiązaniem przemawiają chociażby korzyści płynące z posiadania jednolitego systemu finansowo-księgowego czy łatwość generowania z systemów raportów dotyczących całej grupy (w przypadku firmy zatrudniającej ponad 4 tys. pracowników w 30 krajach i korzystającej z floty ok. 3 tys. ciężarówek to argument niebagatelny). Przeciw: koszty związane z wymianą w pełni sprawnych systemów, które zostały wysoko ocenione nawet przez Holendrów z centrali VOS Logistics. W tej kwestii pomiędzy korzyściami w skali makro, tj. całej Europy, i skali mikro, tj. jednego państwa, najprawdopodobniej jednak zwyciężą te pierwsze.

Lider Informatyki 2003 - Handel i Usługi

VOS Logistics Polska sp. z o.o., Warszawa

Grzegorz J. Bielowicki prezes zarządu

Arkadiusz Glinka kierownik Działu Informatyki

Liczba pracowników: 156

Liczba pracowników działu IT: 4

http://www.vospolska.pl


TOP 200