Dużo nie znaczy dobrze

- Funkcjonalności powodujące ekscytację (A) - to innowacyjne cechy projektu, które odróżniają nas od konkurencji i wpływają na zwiększenie satysfakcji użytkowników. Nie są to funkcjonalności oczekiwane - mają za zadanie przerosnąć oczekiwania użytkowników. Należy więc ciągle doskonalić tę grupę funkcjonalności, ponieważ wraz z upływem czasu ulegają one dezaktualizacji - stają się rozwiązaniem powszechnie stosowanym u konkurencji, a więc wymogiem podstawowym lub pożądanym.

Poza komponentami podstawowymi, pożądanymi i powodującymi ekscytację kwestionariusz Kano powinien zawierać dodatkowe kategorie:

- wątpliwa (Q) - występuje, gdy użytkownik z jednej strony wykazuje zadowolenie funkcjonalnością, zaś z drugiej strony nie jest pewny swojego zdania i wykazuje niezadowolenie;

- obojętna (I) - gdy użytkownikowi funkcjonalność jest zupełnie obojętna;

- odwrócona (R) - występuje w momencie, gdy użytkownikowi podoba się niewystąpienie funkcjonalności albo nie podoba mu się jej wystąpienie.

Lista funkcjonalności zostaje poddana ocenie, której przykładowe efekty widać w tabeli.

Dużo nie znaczy dobrze

Tabela 1: Wyniki oceny wymagań potencjalnych klientów, ?rm i osób szukających ofert dotyczących internetowego katalogu ?rm za pomocą kwestionariusza Kano

Jaki jest cel stosowania tej metody? Poprawnie wykonany kwestionariusz pozwala na taką klasyfikację funkcjonalności, by koszty wdrożenia były adekwatne do potrzeb użytkownika.

Dom Jakości

Dom Jakości jest macierzą, która pozwala przełożyć oczekiwania użytkowników na parametry techniczne. Służy także priorytetowaniu funkcjonalności oraz porównaniu tworzonego produktu z produktem konkurencji. Aby stworzyć Dom Jakości dla naszego projektu, musimy ustalić przedziały oceny punktowej dla wymagań użytkowników. Priorytet wymagania w określonym przedziale wyznacza się adekwatnie do liczby głosów w kategorii. Pamiętajmy, że same wymagania techniczne nie pozwolą na stworzenie produktu, który spełni wymagania użytkowników. Niezbędne jest także planowanie działań i analiza konkurentów.

Korzyści dla wszystkich

Przedstawione metody są narzędziami, które pozwalają zaprojektować i wdrożyć produkt zgodny z wymaganiami użytkowników oraz innowacyjny w stosunku do rozwiązań konkurencji.

Poprawne wybranie funkcjonalności przynosi mnóstwo korzyści: intuicyjną nawigację, wzrost zadowolenia użytkowników, a co za tym idzie - zwiększenie ruchu na stronie. W przypadku systemu ERP będzie to lepsza obsługa sprzedaży, wzrost pozyskanych klientów, dokładniejsza kontrola kosztów, zwiększenie produktywności oraz dostęp do zawsze aktualnych danych z różnych działów firmy. Jeśli zaspokoimy potrzeby użytkowników, a korzystanie z naszego produktu będzie sprawiało im przyjemność, możemy liczyć, że będą często odwiedzać stronę i przekazywać pozytywne opinie o firmie.


TOP 200