Drukowanie z przeszkodami

Wydanie książki lub broszury to skomplikowane przedsięwzięcie. Aby ostateczny efekt był bliski założeniom, a przy tym nie przekroczył budżetu, warto mieć świadomość problemów związanych z realizacją poszczególnych etapów procesu wydawniczego.

Wydanie książki lub broszury to skomplikowane przedsięwzięcie. Aby ostateczny efekt był bliski założeniom, a przy tym nie przekroczył budżetu, warto mieć świadomość problemów związanych z realizacją poszczególnych etapów procesu wydawniczego.

Wykonanie publikacji we własnym zakresie wydaje się o tyle sensowne, że zatrudnienie zdolnego pracownika jest zazwyczaj tańsze niż zlecenie specjalistycznej firmie takiej usługi. Koszty pracy to jednak tylko część kwoty, jaką trzeba wydać. Potrzebne są odpowiednie narzędzia: program do składu publikacji, a także oprogramowanie do obróbki fotografii i . Łączny koszt zakupu niezbędnego oprogramowania wynosi 3-7 tys. zł. Zakładając, że dysponujemy dostatecznie szybkim komputerem, trzeba jeszcze kupić monitor, umożliwiający kalibrację kolorów (kolejne 3-7 tys. zł) oraz co najmniej średniej klasy skaner biurkowy (ok. 500 zł).

Oddzielną grupę wydatków przy tworzeniu własnego studia DTP stanowią drukarki. Urządzenia atramentowe dobrej klasy, pozwalające drukować prace o jakości fotograficznej, obecnie można nabyć za 1-2 tys. zł. Natomiast zakup kolorowej drukarki laserowej typu "biurowego" wiąże się z inwestycją 8-20 tys. zł. Stosunkowo duży jednorazowy wydatek w przypadku drukarek laserowych jest rekompensowany relatywnie niskimi kosztami eksploatacji, zwłaszcza w przypadku modeli działających z zastosowaniem technologii LED. Koszty eksploatacji drukarek atramentowych są zdecydowanie wyższe. Z tego powodu, a także ze względu na jakość i prędkość druku są one najczęściej wykorzystywane do wykonywania pojedynczych wydruków próbnych. Biurowe umożliwiają zaś samodzielne wykonanie prostych prac w nakładzie kilkudziesięciu egzemplarzy. Przy wyborze drukarki warto zwrócić uwagę na możliwość jej rozbudowy o dodatkową pamięć operacyjną i dysk twardy - zwłaszcza jeżeli ma działać w sieci lokalnej. Jeśli to możliwe, wskazany jest zakup urządzeń z pełną, a nie emulowaną obsługą języka Postscript (emulacja znacznie wydłuża proces drukowania).

Podstawowe terminy

CMYK - Cyjan, Magenta, Yellow, Karbon - cztery podstawowe kolory drukarskie.

Postscript - język opisujący wygląd wydruku stosowany w profesjonalnych drukarkach.

Apla - większa powierzchnia zadrukowana jednym kolorem; element trudny do wykonania techniką offsetową.

Nadlewka - nieznaczne powiększanie drukowanego elementu na styku z innym kolorem w celu uniknięcia niepełnego pokrycia papieru farbą.

Bigowanie - gięcie papieru za pomocą prasy krawędziowej.

CtP (Computer to Plate) - powoli zyskująca popularność metoda przygotowania publikacji do druku; polega na bezpośrednim naświetlaniu blachy drukarskiej, z pominięciem etapu naświetlania klisz.

Podsumowując, budowa firmowego studia DTP wymaga zainwestowania od 10 tys. - w najprostszej wersji - do znacznie ponad 20 tys. zł. Czy warto wydawać te pieniądze? Jeżeli potrzeby poligraficzne występują sporadycznie, prawdopodobnie nie. Jeśli jednak wydawanie broszur jest stałym elementem biznesu, należy policzyć, w jakim okresie poniesione wydatki mają szanse się zwrócić.

Sztuka projektowania

Współczesne oprogramowanie oferuje dziesiątki, jeśli nie setki narzędzi do wzbogacania wyglądu publikacji. Starą, lecz wciąż aktualną zasadą w projektowaniu materiałów drukowanych jest oszczędność - maksymalna jakość przy minimum środków wyrazu. Dotyczy to praktycznie wszystkiego: kompozycji, kontrastów, liczby kolorów i szczegółów. W praktyce nie zawsze się to udaje. Projektant z reguły kieruje się własnym gustem, biorąc także pod uwagę wymagania określone przez zleceniodawcę. Jednak ani projektant, ani zlecający nie są najczęściej adresatami publikacji. Z tego właśnie powodu w agencjach reklamowych przyjął się zwyczaj konsultowania projektu z potencjalnymi odbiorcami w ramach tzw. grup fokusowych. Czasem warto zebrać w biurze komentarze osób o profilu podobnym do potencjalnych odbiorców. Komentarze te należy przy tym odróżnić od prawa do ingerencji w projekt. Gdy zbyt wiele osób decyduje o jego kształcie, w wyniku uzgodnień i kompromisów nawet najlepsza koncepcja zostanie przekształcona w eklektyczny "śmietnik pomysłów".

Jeżeli publikacja będzie wykonywana techniką cyfrową - atramentową lub laserową, doświadczenie drukarskie projektanta nie ma wielkiego znaczenia. Gdy jednak w grę wchodzi projekt do realizacji w drukarni offsetowej czy sitodrukowej, zdobyte okazjonalnie umiejętności graficzne okazują się niewystarczające. Projekt wyglądający efektownie na ekranie monitora, a nawet wydrukowany na drukarce biurowej może znacznie różnić się od wersji, która opuści drukarnię. Nieuwzględnienie w projekcie możliwości (a przede wszystkim ograniczeń) technologii drukarskich jest najczęściej źródłem nieporozumień między zlecającym a wykonawcą. Nie tylko co do jakości - efekt braku optymalizacji to najczęściej także wyższa cena.


TOP 200