Dojrzałe doradztwo

Wybór firmy doradczej, która stanie się dla nas rzeczywistym partnerem w biznesie, nie jest łatwy, a informacje o zakresie oferowanych przez nią usług nie wystarczają do podjęcia właściwej decyzji. Radzimy, co zrobić.

Rynek usług doradczych w Polsce jest dojrzały i mocno konkurencyjny. Chcąc zapoznać się z listą podmiotów świadczących tego typu usługi, wystarczy sięgnąć do cyklicznie publikowanych raportów rynkowych, aby w prosty sposób znaleźć informacje o firmach pod kątem kluczowych usług, jakie świadczą, jak również poznać ich doświadczenie w poszczególnych branżach. Oczywiście rankingi nie są w stanie zapewnić o słuszności potencjalnego wyboru usługodawcy. Tym bardziej że można odnieść wrażenie, iż wiele firm oferuje niemalże wszystkie usługi w obszarze konsultingu IT. Ale - jak w restauracjach - menu może być długie, jednak zwykle tylko kilka pozycji jest specjalnością zakładu.

Pewność i rzetelność

Klienci potrzebują nie tylko specjalistycznej wiedzy od firmy doradczej, lecz także pewności najwyższych standardów świadczonych usług, na które składają się kompetencje, zaufanie, bezpieczeństwo oraz minimalizacje elementów ryzyka. Ważna jest również rzetelność, przez którą klienci najczęściej rozumieją niezawodność usługi oraz wykonanie jej w sposób staranny i dokładny. Firmy konsultingowe o ugruntowanej pozycji oferują zdecydowanie większe gwarancje na przeprowadzenie projektu z oczekiwanym sukcesem. Powód jest prosty - jeżeli projekt będzie szedł w złą stronę, a nawet przy najlepszym zespole realizacyjnym może się tak zdarzyć, to duże firmy są w stanie zainwestować, aby naprawić popełnione błędy.

Ponadto wymagany poziom bezpieczeństwa złożonych przedsięwzięć wzrasta wraz z wyborem firmy o przekrojowych kompetencjach i doświadczeniu w realizacji projektów o zbliżonej tematyce. Dlatego też w wielu przypadkach to właśnie skala planowanego przez klienta przedsięwzięcia i złożoność zagadnienia warunkuje potencjalny wybór partnera. Przy wysokobudżetowych i złożonych kontraktach klienci szukają firm doświadczonych, o silnej, ugruntowanej pozycji rynkowej, co pozwala w efekcie istotnie zminimalizować ryzyko niepowodzenia projektu.

Sposób weryfikacji kompetencji

Jak jednak sprawdzić, czy grupa konsultingowa posiada odpowiednie kompetencje? Klasyczna, ale i najmniej wnikliwa weryfikacja może ograniczyć się do sprawdzenia referencji z przeprowadzonych dotychczas projektów oraz posiadanych przez wybranych członków zespołu doradczego niezbędnych certyfikacji. Są to dzisiaj jednak niemal podstawowe warunki kryterium wyboru dostawcy danych usług, które powinna spełnić każda firma doradcza odpowiadająca na zapytanie ofertowe.

Profesjonalne podejście klienta, które urealnia podjęcie dobrej decyzji o współpracy, powinno być uzupełnione o przedstawienie koncepcji prac, jaką firma doradcza proponuje przyjąć przy realizacji planowanego projektu. W ten sposób klient uzyskuje wyczerpujące informacje na temat tego, czy konsultanci rzeczywiście znają branżę oraz czy rzeczywiście rozumieją kluczowe zagadnienie dotyczące realizowanego wdrożenia. Zaproponowanie cyklu spotkań i rozmów poprzedzających wybór firmy pozwala również klientowi zweryfikować, na ile przyszły doradca poradzi sobie z wyzwaniami, przed którymi zostanie postawiony. Zweryfikowane w ten sposób zrozumienie wyznaczonych celów projektowych, wynikających ze świadomości specyfiki branży, będzie szczególnie pomocne w momencie dokonywania wyboru przez zamawiającego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200