Dojrzałe doradztwo

Wystrzegać się kryterium ceny

Innym kryterium, które niejednokrotnie może zaważyć na powodzeniu każdego przedsięwzięcia, jest również budżet inwestycyjny, założony wcześniej przez klienta. Najgorsza z możliwych sytuacji występuje wtedy, kiedy jedynym kryterium wyboru jest cena. W efekcie firmy o słabszych kompetencjach i mniejszym potencjale realizacyjnym potrafią złożyć ofertę nawet zdecydowanie poniżej założonych przez klienta budżetów. Z kolei doświadczone firmy doradcze, świadome skali wdrożenia i jego zasięgu, rezygnują ze złożenia oferty lub przegrywają cenowo.

Casus sektora publicznego i powszechnie występujące kryterium najniższej ceny najdobitniej pokazują, jak interesujące i kreatywne projekty nie osiągnęły wyznaczonych celów, a zabudżetowane pieniądze okazały się po prostu zmarnowane. Niestety, dzieje się tak bardzo często, kiedy kontrakt na realizację pozyska firma, która - mimo że nie posiada odpowiedniej wiedzy, zasobów i doświadczenia - wygrywając taki przetarg, przekonuje się, że nie jest jednak w stanie sprostać tak dużym oczekiwaniom. Dlatego też każdy inwestor, już na etapie planowania inwestycji, określając budżet, powinien skonfrontować koszty wdrożenia z korzyściami, jakie uzyska dzięki wsparciu być może nieco droższych konsultantów. Model współpracy, określany mianem "czas i materiał" (ang. time & material), oparty na rozliczeniu rzeczywistego czasu pracy zewnętrznego specjalisty, pozwala określić np. wysokość stawek na podstawie doświadczenia i poziomu kwalifikacji konsultanta. Należy bowiem pamiętać, że o profesjonalizmie grup konsultingowych świadczą nie tylko ciągłe podnoszenie wiedzy, znajomość specyfiki branży klienta, lecz także kreatywność, nastawienie na skuteczne rozwiązywanie problemów i ciągła koncentracja na tym, aby klient otrzymał rzeczywistą wartość z projektu. Kluczowa w realizacji każdego wdrożenia powinna być również świadomość po stronie klienta, że wybór właściwego partnera to nie jedynie koszt po stronie inwestora, ale również wartość, jaką wnoszą oni do organizacji, a co za tym idzie - szansa na istotne wsparcie w osiągnięciu celów biznesowych.

Wsparcie zmiany technologicznej

Na rynku IT grupy doradcze wspierają klientów w skutecznym przeprowadzaniu zmian, począwszy od przygotowania koncepcji przedsięwzięcia, poprzez opracowanie procesu wdrożenia rozwiązania, a skończywszy na usprawnieniu bieżących procesów w przedsiębiorstwie. Dlatego też najczęstszym powodem wdrożenia systemów IT są potrzeba automatyzacji procesów, zarządzanie danymi, ich dostępność oraz skuteczna analiza. Należy jednak pamiętać, że w przeprowadzaniu niemal każdej zmiany technologicznej konieczna jest istotna, z punktu widzenia organizacji, szeroka perspektywa zmiany architektury korporacyjnej, która powinna uwzględnić relacje, jakie zachodzą pomiędzy procesami na linii biznes - IT. Wiele firm konsultingowych łączy usługi stricte doradcze z wdrożeniowymi. Wartością dla klienta z takiego podejścia jestkompleksowee przeprowadzenie projektu przez jedną firmę, która poprzez łączenie doradztwa biznesowego z realizacją techniczną projektu, rozumie jak zaadresować potrzeby klienta w swoich rozwiązaniach informatycznych. Takie podejście oferują zwykle duże firmy konsultingowe, często międzynarodowe, które świadczą usługi w modelu CSI (Consulting and Solution Implementation). Nie zawsze taki podejście jest jednak dobre dla zamawiającego, a czasem niemożliwe do przeprowadzenia z powodów formalnych, co jest np. charakterystyczne dla sektora administracji publicznej, gdzie firma opracowująca koncepcję rozwiązania i przygotowująca wymagania na przyszły system, nie może być równocześnie wykonawcą. Dodatkowo współpraca z firmą doradczą, która nie preferuje konkretnej technologii, a jest skoncentrowana na celach biznesowych klienta, pozwala uzyskać niezależną opinię i w konsekwencji dobór rozwiązań IT, które najlepiej spełnią oczekiwania klienta.


TOP 200