Dobry pomysł na IT

Globalny rynek outsourcingu IT rozwija się wolniej niż parę lat temu. Outsourcing pozostanie jednak świetnym rozwiązaniem do obsługi powtarzalnych procesów.

ARTUR KAMIŃSKI,
COUNTRY CLOUD BUSINESS MANAGER, 
HP POLSKA. 

Nadal jest na rynku miejsce na rozwój usług outsourcingu i ten rozwój obserwujemy. Sprawdzają się one zwłaszcza tam, gdzie występują elementy i procesy powtarzalne. Oddanie ich na zewnątrz oznacza zminimalizowanie kosztów. Można usług outsourcingu użyć też obszarze publicznym. Warto pamiętać, że outsourcing ma wpływ na rozwój naszego kraju. Jako HP obsługujemy w Polsce procesy firm z innych państw, i to właśnie tu płacą za swoje usługi i także tu wielkie centra outsourcingowe zapewniają wiele stanowisk pracy.

ARTUR KAMIŃSKI,

COUNTRY CLOUD BUSINESS MANAGER,

HP POLSKA.

Nadal jest na rynku miejsce na rozwój usług outsourcingu i ten rozwój obserwujemy. Sprawdzają się one zwłaszcza tam, gdzie występują elementy i procesy powtarzalne. Oddanie ich na zewnątrz oznacza zminimalizowanie kosztów. Można usług outsourcingu użyć też obszarze publicznym. Warto pamiętać, że outsourcing ma wpływ na rozwój naszego kraju. Jako HP obsługujemy w Polsce procesy firm z innych państw, i to właśnie tu płacą za swoje usługi i także tu wielkie centra outsourcingowe zapewniają wiele stanowisk pracy.

Dynamika ryku outsourcingu IT spada, choć w dalszym ciągu jest to i będzie dobry model korzystania z informatyki. Jak wynika z danych ISG Outsourcing Index, wartość kontraktów w sektorze dla regionu EMEA w drugim kwartale 2013 r. zmalała o 16%, jednak polski rynek nie odnotował aż tak dużych spadków.

Połowa firm w naszym kraju, jak wykazało tegoroczne badanie Ipsos, systematycznie korzysta z usług firm outsourcingowych, a kolejne 7% planuje to zrobić w niedalekiej przyszłości. Po rozwiązania Business Process Outsourcing najczęściej sięgają w Polsce przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeń (90%), bankowości i finansów (77%) oraz telekomunikacji i mediów (70%). Te sektory dominowały także w dwóch poprzednich badaniach (2010 r. i 2008 r.). Największe zmiany zaszły w branży handlowej i dystrybucyjnej. Obecnie aż 75% respondentów z tego segmentu deklaruje systematyczne korzystanie z usług outsourcingowych, a 16% firm z branży telekomunikacyjnej i mediów planuje rozszerzyć zakres powierzanych im usług. Najwięcej nowych firm sięgających po rozwiązania zewnętrzne jest w sektorze reklamy i wydawnictw (17%). Jako główna zaleta korzystania z takiego modelu dostarczania informatyki wymieniana jest oszczędność czasu. Redukcja kosztów znalazła się dopiero na miejscu trzecim, za coraz istotniejszym dostępem do nowoczesnych technologii. W ciągu najbliższych lat po rozwiązania w modelu outsourcingu będzie sięgać coraz więcej firm z sektora MŚP. Jest to dla nich sposób na rozwijanie biznesu bez dużych nakładów kapitałowych, gdyż rosnąca złożoność środowisk informatycznych sprawia, że dla małych i średnich przedsiębiorstw staje się zbyt trudne i zbyt kosztowne budowanie ich w modelu in-house. Outsourcing umożliwia im dostęp do najnowszej technologii i wiedzy eksperckiej.

Zobacz również:

MAREK FRĄCKIEWICZ, DYREKTOR BIURA INFORMATYKI, PKN ORLEN. Jeśli chodzi o outsourcing, widzę tu falę, jeżeli duże przedsiębiorstwa korzystały z outsourcingu działów technologii IT, to teraz zaczęły outsourcować całe procesy. Wygląda na to, że z tego prostego outsourcingu technologii to właśnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw zaczyna korzystać na większą skalę.

MAREK FRĄCKIEWICZ, DYREKTOR BIURA INFORMATYKI, PKN ORLEN. Jeśli chodzi o outsourcing, widzę tu falę, jeżeli duże przedsiębiorstwa korzystały z outsourcingu działów technologii IT, to teraz zaczęły outsourcować całe procesy. Wygląda na to, że z tego prostego outsourcingu technologii to właśnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw zaczyna korzystać na większą skalę.

Oddać, nie oddać

Choć teoretycznie outsourcować można wszystko, modelu całkowitego powierzenia firmowej informatyki w ręce firm zewnętrznych nie ma i nie będzie, a jeśli już, to na zasadzie wyjątku.

Są branże, w których wydzielenie usług na zewnątrz jest niemożliwe ze względów na regulacje prawne i branżowe, choć nieraz outsourcing mógłby zdecydowanie usprawnić ich działanie. „Formuła outsourcingu pozwoliłaby poprawić efektywność i zmniejszyć koszty biur maklerskich, które nie są dużymi przedsiębiorstwami. Ale one tego zrobić nie mogą, bo nadzorca wymaga, by pełna odpowiedzialność przeszła na stronę firmy świadczącej usługi. Ten element zmniejsza konkurencyjność naszych biur maklerskich. KNF dostrzega problem i nad nim pracuje, to jest kwestia zmian procesów legislacyjnych, które muszą trwać” – mówi Dariusz Kułakowski, członek zarządu GPW SA.

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA,
DYREKTOR DZIAŁU KONSULTINGU 
W SAP POLSKA. 

Outsourcing był, jest i będzie narzędziem stosowanym przez firmy w zakresie tego, co możemy nazwać procesami powtarzalnymi – takimi, w których firma nie chce i nie musi  się różnicować konkurencyjnie w stosunku do innych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku. W każdym innym obszarze, gdzie mówimy o pewnym zasobie informacji, jaki firma chce wykorzystywać do budowania przewagi konkurencyjnej, pojawia się zasadnicze pytanie: czy wynosić know-how poza firmę, korzystając z usług firm trzecich, które specjalizują się w określonym obszarze, ale być może będą również obsługiwały naszych konkurentów?  Czy też skutecznej osiągniemy cele, kontynuując rozwój unikalnych kompetencji wewnątrz firmy, nawet wyższym kosztem?

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA,

DYREKTOR DZIAŁU KONSULTINGU

W SAP POLSKA.

Outsourcing był, jest i będzie narzędziem stosowanym przez firmy w zakresie tego, co możemy nazwać procesami powtarzalnymi – takimi, w których firma nie chce i nie musi się różnicować konkurencyjnie w stosunku do innych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku. W każdym innym obszarze, gdzie mówimy o pewnym zasobie informacji, jaki firma chce wykorzystywać do budowania przewagi konkurencyjnej, pojawia się zasadnicze pytanie: czy wynosić know-how poza firmę, korzystając z usług firm trzecich, które specjalizują się w określonym obszarze, ale być może będą również obsługiwały naszych konkurentów? Czy też skutecznej osiągniemy cele, kontynuując rozwój unikalnych kompetencji wewnątrz firmy, nawet wyższym kosztem?

Przedsiębiorstwa wolą także pozostawić u siebie procesy kluczowe dla ich core businessu. Najczęściej przekazują procesy powtarzalne, takie jak back office, co daje efekt oszczędności i pozwala skupić się na głównej działalności. Na świecie obserwowany jest obecnie trend zwiększania usług in-house, względem tych oddanych w outsourcing. Według Forrester Research zaczynają zmieniać się proporcje korzystania z usług outsourcingu. Obecnie regułą jest 80 na 20, czyli 80% środowiska informatycznego jest oddawane w outsourcing, 20% pozostaje w organizacjach. Tendencja ta będzie się zmieniać na korzyść środowisk wewnętrznych. Forrester prognozuje, że niedługo współczynnik ten wynosił będzie 70/30. Chociaż w praktyce całkowite pozostawienie w firmie pewnych danych jest iluzoryczne. „Dane, często wrażliwe, są wyprowadzane z firm, a zarząd nawet o tym nie wie. W 2013 r. przeprowadziliśmy badanie, które pokazało nam, że niemal 30% pracowników biurowych dane firmowe przechowuje poza firmą (np. na Dropboxie)” – mówi Piotr Fąderski, Country Manager na Polskę w VMware. Forrester uważa także, że usługi oddane na zewnątrz powinny być zakupione u lokalnych dostawców. Gwarantuje to firmom poczucie większego bezpieczeństwa i lepszej komunikacji z outsourcerem oraz spełnienie aspektów prawnych.


TOP 200