Dobre zamknięcie

Koniec to nowy początek

Wśród kierowników i konsultantów projektów informatycznych można zauważyć świadomość konieczności usprawnień w procesie zamykania projektu. Zdają sobie oni sprawę z ogólnej prawdy, że "lepiej uczyć się na błędach innych". Firmy coraz częściej budują bazy wiedzy, pozwalające unikać problemów, które już kiedyś komuś się przydarzyły.

Czy w takim razie warto skupiać energię i czas na proces zamknięcia projektu? Odpowiedź pozytywna nikogo chyba nie zaskoczy. Dopilnowanie zadań związanych z zamknięciem projektu nie dość, że pozwoli prawidłowo zamknąć projekt, to jeszcze da nam dużo wskazówek na przyszłość dla innych, podobnych projektów.

Radosław Tartas jest konsultantem w IPOPEMA Business Consulting.

KOMENTARZ

Co jeśli projekt musi być zamknięty przedwcześnie? Bo stracił uzasadnienie biznesowe (np. konkurent był pierwszy), bo pojawiło się makabryczne ryzyko (jak się zmaterializuje, to firma straci wiarygodność i będzie musiała zniknąć z rynku), bo postanowiliśmy nie realizować następnej fazy inwestycji (obcięli nam fundusze) itd.

Zamykanie projektu jest procesem, a nie etapem. Proces ten musi być uniwersalny i realizowalny bez względu na przyczynę zamknięcia projektu. Proces powinien być rozsądny i dostosowany do specyfiki projektu - przecież inaczej zamyka się wdrożenie systemu informatycznego, inaczej budowę elektrowni atomowej, a inaczej budowę prototypu samolotu. Proces powinien dotyczyć wszystkich aspektów i skutków projektu, również tych odłożonych w czasie.

Jakie są w takim razie na to recepty?

1. Uzyskaj akceptację wszystkich odbiorców projektu, również tych, którzy z produktami twojego projektu będą musieli żyć. Jeżeli zamykamy przedwcześnie, to tego działania nie ma lub jest mocno ograniczone.

2. Zasygnalizuj wszystkie drobne, niezałatwione sprawy i pokaż, jak zweryfikować w przyszłości faktyczne rezultaty przedsięwzięcia. Jeżeli zamykamy przedwcześnie, to weryfikacja efektów odłożonych w czasie może nie mieć sensu.

3. Podsumuj projekt. Raport końcowy powinien być odpowiedzią na pytanie, dlaczego rezultaty na koniec różnią się od tych, jakie planowaliśmy na początku. Raport z doświadczeń jest bezcennym źródłem wiedzy dla kolejnych, pełnych zapału kierowników projektów.

Cezary Paprocki, Centrum Rozwiązań Menedżerskich

KOMENTARZ

Firmy realizujące projekty informatyczne powinny nie tylko dbać o sukces bieżących przedsięwzięć, ale też dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić właściwą realizację kolejnych planowanych projektów. Budowa i rozwój kompetencji organizacji w zakresie zarządzania projektami w zdecydowanej mierze zależy od umiejętności akumulacji wiedzy projektowej, czyli użytecznych informacji, sposobów działania, doświadczeń, najlepszych praktyk, procesów, narzędzi i technik, wykorzystywanych (lub możliwych do wykorzystania) w zarządzaniu projektami. Jeżeli organizacja identyfikuje, gromadzi i wykorzystuje wiedzę projektową, to nie tylko zwiększa szanse realizacji projektów z sukcesem, ale także umożliwia szybsze i bardziej efektywne wdrożenie kolejnych rozwiązań, często o większym zakresie, wyższym stopniu złożoności i wymaganiach jakościowych. Etap zamknięcia projektu jest w tym wypadku kluczowym momentem, zwłaszcza w odniesieniu do przedsięwzięć informatycznych będących przykładem projektów zorientowanych procesowo, szczególnie wrażliwych w ostatniej fazie cyklu życia.

dr Bartosz Grucza, Katedra Zarządzania Projektami SGH


TOP 200