DCIM - efektywne zarządzanie i automatyzacja

DCIM, czyli automatyzacja zarządzania infrastrukturą IT

DCIM umożliwia bieżące monitorowanie systemu IT, inwentaryzację zasobów i tworzenie raportów ułatwiających identyfikowanie urządzeń "zombie". Oprogramowanie takie z reguły ma jednak znacznie więcej funkcji. Pozwala na optymalizację zasobów, zwiększanie efektywności oraz bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania centrum danych, a także zawiera mechanizmy umożliwiające zdalne wykrywanie zjawisk grożących awarią systemu i ich eliminowanie.

DCIM może dostarczyć informacji o stanie każdego z elementów infrastruktury, włącznie z jego zużyciem energii, temperaturą, wilgotnością, terminem niezbędnych działań serwisowych itp. Funkcje monitorowania i zarządzania mogą dotyczyć nie tylko systemu IT, ale również innych elementów infrastruktury, np. sterowania oświetleniem lub monitoringiem wideo.

Zobacz również:

  • Snowflake Data Cloud Summit już w przyszłym tygodniu
  • Strategiczna współpraca NTT DATA Business Solutions i Beyond.pl
  • TikTok z centrami danych w Europie

Obecnie menedżerowie IT mają ograniczone możliwości dokładnego kontrolowania stanu zasobów, co powoduje, że niektóre elementy, np. moc zasilania lub chłodzenia systemu z reguły są - ze względów bezpieczeństwa - przewymiarowane. A oznacza to wyższe koszty. Zdaniem analityków, główny powód przewidywanego wzrostu popytu na DCIM jest związany właśnie z funkcjami ułatwiającymi efektywne planowanie i skalowanie zasobów.

Rynek szybko rośnie

Według firmy analitycznej 451 Research, wartość rynku oprogramowania DCIM w 2012 roku osiągnie poziom 427 mln USD. Ale przy prognozowanym rocznym wzroście na poziomie 39%, w 2015 roku obroty w tym segmencie wyniosą ok. 1,3 mld USD.

Niestety wdrożenie takiego systemu zarządzania wymaga znacznej modyfikacji infrastruktury, przede wszystkim instalacji mierników, sond, czujników, elementów sterujących lub kamer wideomonitoringu, które współpracują z oprogramowaniem. Z reguły użytkownik może wybrać elementy systemu, które są dla niego przydatne, a także zdecydować się na instalację systemu uzupełniającego istniejące centrum danych lub zmodernizować je wykorzystując np. dostępne na rynku szafy stelażowe zawierające odpowiednie zestawy mierników, sond itp. A w wypadku rozwiązań modułowych, systemów kasetowych lub urządzeń typu appliance, są one często już zintegrowane z systemem. W każdym przypadku oznacza to jednak dodatkowe koszty inwestycji, których efektywność trzeba ocenić.

Oprócz tego trzeba pamiętać, że narzędzia DCIM są względnie nową kategorią oprogramowania, która jest w fazie początkowego rozwoju. Dlatego mogą pojawić się potencjalne problemy, np. z integracją tego oprogramowania z wykorzystywaną aplikacją do zarządzania systemem IT.

“Podstawowym wyzwaniem dla narzędzi DCIM jest zapewnienie możliwości dokładnego monitorowania w czasie rzeczywistym stanu wszystkich elementów infrastruktury centrum danych włącznie z ich zużyciem energii i temperaturą" - mówi Andy Lawrence z analitycznej firmy 451 Research. Bo czujniki do monitorowania środowiska i sterowania systemami są znane i dostępne od lat. Problemem jest jednak stworzenie zintegrowanego rozwiązania, które umożliwiłoby łatwe monitorowanie i zarządzanie kompletną infrastrukturą centrum danych" uważa Andy Lawrence.

Wirtualizacja i zasilanie

Gdy dyrektor IT rozmawia z przedstawicielami firm oferujących oprogramowanie wirtualizacyjne na temat wdrożenia ich rozwiązań, to z zasady słyszy, że przede wszystkim należy zweryfikować wydajność procesorów i pojemność pamięci, w jaką są lub mogą być wyposażone serwery. "Gdy pracownikom IT zadawałem pytanie, jaka jest dostępna moc zasilania, to z reguły odpowiedź uzyskiwałem odpowiedź: o co ci chodzi, zasilanie jest zawsze zapewnione..." mówi Richard Fichera, analityk z Forrester Research. "W taki sposób ludzie IT postrzegają świat" - dodaje.

A warto zauważyć, że paradoksalnie, wraz ze wzrostem efektywności nowych modeli serwerów, problemy z zapewnieniem odpowiedniej mocy zasilania wcale nie zmniejszają się, a przeciwnie rosną.


TOP 200