DCIM - efektywne zarządzanie i automatyzacja

Około pięciu lat temu, bezczynny serwer pobierał 60-65% mocy, którą zużywał przy pełnym obciążeniu. Po wdrożeniu wirtualizacji, zwiększone wykorzystanie dostępnej mocy przetwarzania nie miało więc znaczącego wpływu na zużycie energii.

Obecnie serwery są znacznie bardziej energooszczędne i w stanie bezczynności pobierają 40% lub mniej maksymalnej mocy zasilania. Wirtualizacja i związany z nią wzrost ich obciążenia powoduje jednak ponad 2-krotny wzrost zużycia energii.

Zobacz również:

  • Snowflake Data Cloud Summit już w przyszłym tygodniu
  • Strategiczna współpraca NTT DATA Business Solutions i Beyond.pl
  • TikTok z centrami danych w Europie

"W efekcie ulepszenia technologii serwerowych powodują, że infrastruktura centrum danych staje się znacznie bardziej podatna na awarie wywoływane tego typu dynamicznymi zmianami" uważa Richard Fichera.

Na rynku od dawna są dostępne różne narzędzia do monitorowania i zarządzania infrastrukturą centrum danych, które mogą rozwiązać tego typu problemy, ale najczęściej są to rozwiązania specjalizowane, które nie dają administratorom holistycznego przeglądu parametrów środowiska centrum danych.

I właśnie oprogramowanie DCIM, to próba opracowania architektury i dostarczenia produktu, który może zapewnić zintegrowane rozwiązanie łączące wszystkie lub większość elementów oraz narzędzi do monitorowania parametrów centrum danych, narzędzia do modelowania systemu i przewidywania jego działania w oparciu m.in. o historyczne i bieżące informacje dotyczące obciążeń i przepływu danych.

Są one ważne również z biznesowego punktu widzenia, bo mogą udzielić odpowiedzi nie tylko na pytanie "jaki jest pobór mocy konkretnego serwera, ale także ile kosztuje energia zużywana przez uruchomioną w centrum danych usługę" zwraca uwagę Richard Fichera.

A ponieważ obsługa aplikacji jest często rozproszona między wieloma serwerami, a wirtualizacja pod tym względem jeszcze zwiększa stopień skomplikowania systemu, ręczna analiza informacji i danych jest praktycznie niewykonalna. Pod tym względem narzędzia DCIM mogą zaoferować nową jakość.

Funkcje realizowane przez kompletny zestaw DCIM

Rozpoznawanie: nie można zarządzać czymś, o czym nic nie wiadomo. Rozwiązania DCIM powinny zapewniać możliwość automatycznego wyszukiwania zasobów IT, zbierania o nich

istotnych danych i stałego ich

uaktualniania.

Wizualizacja: z chwilą rozpoznania i zarejestrowania zasobu, rozwiązanie DCIM odwzorowuje dane logiczne, zebrane w procesie rozpoznawania, tworząc wirtualny model całego "majątku" centrum danych.

Modelowanie: aby efektywnie zarządzać zasobami, DCIM zapewnia możliwość manipulowania wirtualnym modelem centrum danych, tworząc scenariusze typu "co, jeśli" - w celu oceny, jak przemieszczanie, dodawanie i wymiana zasobów będą wpływać na pobór mocy oraz na zapotrzebowanie na chłodzenie i powierzchnię - zanim zmiany zostaną wprowadzone w życie.

Sterowanie: po przygotowaniu modelu wirtualnych zmian, DCIM zapewnia możliwość definiowania i sterowania realizacją procesów zlecania usług, używając graficznego przepływu zadań i automatycznego ich wykonywania, co w efekcie zapewnia lepsze świadczenie usługi oraz skraca czas wdrażania serwera.

Raporty: DCIM zbiera w czasie rzeczywistym specyficzne dane dotyczące poboru mocy i warunków środowiskowych oraz zapewnia narzędzia BI (Business Intelligence), dostarczające te informacje na szczebel zarządzania.

Przewidywanie: DCIM wykorzystuje dane historyczne do śledzenia trendów i przewidywania przyszłych wymagań w zakresie powierzchni, chłodzenia i zasilania.

(jm)


TOP 200