Czy potrzebujemy mobilnych płatności?

Do nowych rozwiązań dotyczących m-płatności nie trzeba przekonywać młodych ludzi - twierdzą specjaliści Alcatel-Lucent, którzy oferują usługę Mobile Wallet Service, skierowaną przede wszystkim do operatorów czy korporacji zainteresowanych uczestniczeniem w m-rynku. W zeszłorocznych badaniach przeprowadzonych na grupie 2,5 tys. członków (w wieku 18-26 lat) panelu Youth Lab, aż 81% respondentów zadeklarowało zainteresowanie usługą mobilnych płatności. Najczęściej wymienianymi pożądanymi funkcjami MWS były: wgląd w aktualny stan konta i błyskawiczne otrzymywanie pokwitowania z transakcji, dokonywanie opłat przez telefon komórkowy za transport publiczny lub parkowanie, otrzymywanie biletów/wejściówek w sposób elektroniczny.

Dzięki zaangażowaniu w rynek m-płatności dużych graczy IT, rozwój usług związanych z transakcjami mobilnymi nie musi być kojarzony jedynie z najbogatszymi krajami, o wysokim stopniu uprzemysłowienia. W czerwcu br. Ericsson poinformował, że Polska stała się jednym z pierwszych państw, w których udostępniono usługi Ericsson Money (równolegle ofertę uruchomiono w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Hiszpanii). Specjaliści szwedzkiego koncernu przewidują, że w ciągu 2-3 lat płatności mobilne i przelewy pieniężne między użytkownikami staną się jednymi z częściej wykorzystywanych funkcji telefonu komórkowego.

W proces rozszerzania dostępności usług płatności mobilnych są zaangażowane również międzynarodowe organizacje płatnicze (Visa, MasterCard), które główne zyski czerpią z transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart kredytowych lub debetowych. Szacunkowe dane z końca 2010 r. dotyczące tylko naszego kraju mówią, że w Polsce mamy ok. 32 mln kart płatniczych i aż 47 mln kart SIM - biorąc pod uwagę te dane, zainteresowanie "mobilnymi portfelami" ze strony Visy czy MasterCard staje się zrozumiałe. Warto pamiętać, że już od kilku lat klienci mogą płacić kartami PayWave (Visa) oraz PayPass (MasterCard), wykorzystującymi technologie zbliżeniowe do realizacji niewielkich transakcji pieniężnych (do 50 zł).

Czy potrzebujemy mobilnych płatności?

Czekający na premierę BlackBerry Bold 9900, z najnowszym systemem 7 OS, ma zawierać specjalne układy scalone poprawiające bezpieczeństwo połączeń zbliżeniowych.

W II kw. br. Visa ogłosiła, że będzie inwestować 100 mln euro rocznie w rozwój płatności bezgotówkowych, opartych na technologiach mobilnych i handlu elektronicznym. Jednocześnie korporacyjni eksperci opublikowali zestaw zaleceń i wzorcowych reguł dotyczących zachowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa podczas realizacji płatności mobilnych. Rady skierowane są przede wszystkim do dostawców oprogramowania i sprzętu, detalistów oraz agentów rozliczeniowych.

Wśród najważniejszych zaleceń firmy Visa znajdują się te związane z projektowaniem rozwiązań płatności mobilnych (korzystanie z wytycznych dotyczących bezpiecznego szyfrowania, ochrona klucza szyfrującego dane rachunku przed ujawnieniem i bezprawnym użyciem) oraz bezpiecznym korzystaniem z urządzeń POS i smartfonów (możliwość wyłączenia opcji akceptacji m-płatności, wprowadzenie funkcji pozwalającej śledzić, w jaki sposób wykorzystywane są transakcje mobilne i jakie operacje finansowe są dzięki nim przeprowadzane).

Dużo miejsca poświęcono także elementom ograniczenia dostępu do danych (szyfrowanie wszystkich operacji przesyłania danych w sieciach publicznych, zapewnienie możliwości przedstawienia numeru, rachunki w formie skróconej lub użycia tokena, odpowiednia ochrona poufnych informacji koniecznych do autoryzacji transakcji).


TOP 200