Ciepłownictwo inwestuje w inteligentne sieci

Przedsiębiorstwa ciepłownicze inwestują przede wszystkim w źródła wytwarzania i sieci ciepłownicze oraz zwiększają środki przeznaczone na narzędzia i usługi informatyczne. Pojawiają się także nakłady na inteligentną sieć ciepłowniczą.

Ciepłownictwo inwestuje w inteligentne sieci
Sektor ciepłowniczy pozostaje w cieniu elektroenergetyki, co wynika ze specyfiki obu branż. Ciepłownictwo charakteryzuje się lokalnym zasięgiem podmiotów prowadzących działalność w obszarze zaopatrywania odbiorców w ciepło. Specyfika zaopatrzenia w ciepło wynika stąd, że ciepło dostarczane jest do odbiorców za pośrednictwem nośnika, jakim jest gorąca woda lub para, a jego podatność na zmiany podstawowych parametrów (temperatura i ciśnienie) skutkuje obniżeniem jakości w czasie transportu, co determinuje dostawy ciepła rurociągami na bliskie odległości. To powoduje, że poszczególne źródła i sieci ciepłownicze działają na ogół w obszarze jednej miejscowości lub aglomeracji.

Całkowita osiągalna moc cieplna zainstalowana w Polsce w 2013 r. wyniosła do 56,5 tys. MW. W znacznej części są to źródła małe. W 2013 r. 57,8% przedsiębiorstw dysponowało źródłami o mocy do 50 MW, tylko osiem podmiotów w Polsce w swoich źródłach miało moc osiągalną przekraczającą 1 tys. MW. Firmy ciepłownicze dysponują łącznie ponad 20,1 tys. km sieci ciepłowniczych.

Zobacz również:

Specyfika branży powoduje, że jest to sektor rozdrobniony kapitałowo, wiele przedsiębiorstw jest własnością lokalnych podmiotów lub samorządów terytorialnych. W Polsce działa tylko kilka grup kapitałowych (krajowych i międzynarodowych), które kontrolują firmy ciepłownicze z więcej niż jednego obszaru.

W roku 2012 zatrudniały (w przeliczeniu na etaty) 36,1 tys. osób.

Od kilku lat sektor ciepłowniczy systematycznie zwiększa swoje inwestycje, w roku 2012 przedsiębiorstwa ciepłownicze przeznaczyły na ten cel łącznie ponad 2,4 mld zł. Znaczący udział w inwestycjach mają także usługi i narzędzia informatyczne.

Inteligentne ciepło w Warszawie

Pobierz bezpłatny Raport „Inteligentna Energetyka”

Już wkrótce w Polsce będzie zainstalowanych około miliona inteligentnych liczników. Perspektywy rozwoju sieci smart grid w naszym kraju i przykłady wdrożeń w Europie to główne tematy raportu.

W czerwcu 2014 r. Dalkia Warszawa, czyli właściciel sieci ciepłowniczej w Warszawie (będącej najdłuższą siecią ciepłowniczą w krajach UE, w Europie większa jest tylko sieć w Moskwie), rozpoczęła projekt inwestycyjny „Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej”. Jak wyjaśnia spółka, dzięki tej inwestycji zostaną zredukowane straty ciepła na przesyle oraz ograniczona emisja dwutlenku węgla – rocznie o ponad 14 tys. ton w stolicy, co jest równoważne posadzeniu miliona drzew. Projekt o wartości ponad 50 mln zł uzyskał dofinansowanie w wysokości 30% w ramach programu finansowego „Inteligentne Sieci Energetyczne” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przy realizacji projektu „Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej” Dalkia Warszawa korzysta z wielu rozwiązań IT.

„W obecnym etapie inwestycji przegotowujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę centralnego repozytorium danych wraz z szyną integracyjną oraz platformą business intelligence. Przedmiotem naszego zainteresowania są rozwiązania dostarczane przez światowych liderów, takich jak: ORACLE, IBM, Microsoft, HP, DELL. Wdrażamy komponenty systemu na bazie platform wirtualizacyjnych, ponieważ zapewniają one wysoką dostępność, szybką alokację mocy, niższe nakłady administracyjne i sprawniejsze odtwarzanie danych po awarii” – informuje Jacky Lacombe, prezes firmy Dalkia Warszawa.

Jak dodaje, w ramach realizowanego projektu wytypowane węzły cieplne zostaną wyposażone w moduły telemetryczne VTM G007 Advance, których dostawcą jest firma Vector. Posiadają one funkcję dwustronnej komunikacji z regulatorem pogodowym zainstalowanym w węźle cieplnym.

Moduł telemetryczny VTM G007 Advance posiada również interfejsy komunikacyjne umożliwiające odczyt ciepłomierzy w standardzie M-BUS oraz obsługę przetworników ciśnienia w standardzie przemysłowym 4-20mA. Moduł telemetryczny to urządzenie, które za pośrednictwem sieci GSM przesyła dane do aplikacji Centrum Monitoringu.

W realizowanym wdrożeniu wymieniane są również regulatory pogodowe na obsługujące protokół komunikacyjny MOD-BUS RTU, model TROVIS 5579 S oraz TROVIS 5573 S.

Regulatory dostarczone zostały przez firmę Samson.


TOP 200