Ciepłownictwo inwestuje w inteligentne sieci

Lepsza sieć ciepłownicza

„Projekt ‘Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej’ służy optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej i jest przeznaczony dla służb dyspozytorskich. Równolegle w spółkach grupy Dalkia Polska rozwijane są projekty usług efektywności energetycznej BES (ang. Building energy services) przeznaczone bezpośrednio dla naszych klientów” – dodaje Jacky Lacombe. W skrócie, są to projekty polegające na zmniejszaniu ilości konsumpcji ciepła u klienta i podzieleniu się z nim oszczędnościami z tego tytułu oraz zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego obejmującego również produkcje i dostawy ciepła do małych systemów poprzez pompy ciepła lub małe kotłownie biomasowe.

Usługi BES będą wspierane poprzez specjalną platformę informatyczną bazującą na francuskim rozwiązaniu MOS/Dell. Zapewni ona systematyczną analizę wskaźników efektywności energetycznej, zarządzanie działaniami służącymi do zmniejszenia zużycia energii oraz zdalny odczyt parametrów sieci.

Zobacz również:

Jednym z elementów projektu ISC jest budowa systemu wsparcia decyzji oraz symulacji i prognozowania. Dalkia Warszawa jest obecnie na etapie testowania rozwiązań oferowanych przez firmy Transition Technologies, Kelvin oraz Energy Opticon. Dodatkowo spółka planuje realizację zdalnego sterowania komorami i przepompowniami z wykorzystaniem systemów klasy DCS. Pozwoli to szybko reagować na zmiany zachodzące w sieci ciepłowniczej i dostosowywać je do potrzeb klienta.

„Zastosowanie technologii telemetrycznej będzie miało znaczący wpływ na organizację i działanie firmy. Możliwe będzie automatyczne odczytywanie, gromadzenie i analizowanie danych pochodzących z zamontowanych czujników, bez potrzeby angażowania zasobów ludzkich” – przekonuje Jacky Lacombe.

Dalkia Warszawa ma system GIS, który jest oparty na rozwiązaniach ESRI. Planowane jest dostosowanie obecnego systemu do potrzeb służb dyspozytorskich. Rozważana jest oddzielna instancja systemu GIS, która pozwoli w sposób bardziej ergonomiczny zobrazować warszawską sieć ciepłowniczą.

Integracja po częstochowsku

Znaczące inwestycje w obszarze IT prowadzi także grupa Fortum, która w Częstochowie wdrożyła system Termis Operation. „Termis Operation to narzędzie IT do optymalizacji produkcji i dystrybucji energii. Jest platformą integrującą wszystkie pozostałe systemy IT wykorzystywane w zarządzeniu siecią ciepłowniczą, tj. systemy ERP, SCADA, GIS, itp. Termis Operation zapewnia stały nadzór i kontrolę nad siecią ciepłowniczą, a ponadto umożliwia wykonywanie symulacji, obliczeń, scenariuszy pracy systemu, szacowanie nakładów inwestycyjnych oraz pełną i dokładną informację dla naszych klientów” – wyjaśnia Rafał Ciesielski, kierownik Zakładu Dystrybucji Płock z Fortum Polska.


TOP 200