Ciepłownictwo inwestuje w inteligentne sieci

Jak zapewnia, Termis Operation pozwala optymalizować ilość energii na potrzeby pompowania oraz temperaturę zasilania w systemie ciepłowniczym, obniżając tym samym temperaturę powrotu wody sieciowej. Dzięki temu możliwe jest obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zużycie energii, a także maksymalizowanie produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni. Rafał Ciesielski podkreśla, że na działaniach optymalizacyjnych zyskują również klienci, którzy ponoszą niższe koszty zakupu energii. Mniejsza sprzedaż po stronie dostawcy kompensowana jest z kolei większą efektywnością w procesie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji.

„Z pierwszych podsumowań na podstawie minionego sezonu grzewczego wynika, że wdrożone narzędzie pozwoliło nam na uzyskanie zakładanych korzyści” – twierdzi Rafał Ciesielski.

Zobacz również:

Wdrożenie Termis Operation w Częstochowie realizowane było od stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r. Decyzje o ewentualnym wdrożeniu systemu w innych miastach, gdzie Fortum posiada sieci ciepłownicze (np. Wrocław czy Płock), będą podejmowane wspólnie z miejscowymi producentami ciepła, gdyż to po stronie producenta pojawia się większość korzyści z działania systemu.

Komunikacja z węzłem

W tym roku Fortum w Częstochowie realizuje pilotażowy projekt dwustronnej komunikacji i telemetrii węzłów cieplnych. System będzie umożliwiał zdalne monitorowanie i sterowanie urządzeniami węzła cieplnego, co pozwoli optymalizować dostawę energii, zwiększyć jakość usług oraz obniżyć bieżące koszty funkcjonowania.

„W ramach projektu zbudujemy specjalną platformę IT dla naszych klientów. Za pomocą komputera bądź smartfona klient będzie mógł wpływać na konsumpcję energii dzięki możliwości podglądu i analizy bieżącego zużycia. Będzie miał też dostęp do wybranych parametrów pracy węzła, instalacji wewnętrznych oraz możliwość zdalnej zmiany niektórych ustawień” – zapowiada Rafał Ciesielski. Klient będzie mógł także sprawniej zapobiegać awariom instalacji odbiorczych, za które odpowiada, ponieważ system poda mu ich aktualne parametry, a tym samym pozwoli na szybką reakcję na ewentualne zakłócenia. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli zapewniony komfort cieplny. Na postawie wyników pilotażu zostanie podjęta decyzja, czy wyposażyć w ten system wszystkie obiekty przyłączone do systemów ciepłowniczych Fortum w Polsce.

W obszarze dystrybucji ciepła Fortum planuje wdrożenie nowego systemu GIS, wspólnego dla wszystkich lokalizacji, w których grupa zajmuje się przesyłem i dystrybucją ciepła. System GIS to technologia IT, która łączy charakterystykę geometryczną oraz lokalizację obiektów z ich charakterystyką opisową. Dzięki niemu całą infrastrukturę, tj. sieci ciepłownicze, węzły cieplne, układy pomiarowo-rozliczeniowe, będzie można prezentować na mapie oraz poddawać różnym analizom. W ten sposób spółka uzyska łatwo dostępne i bogate źródło informacji, które wykorzysta m.in. do analizy ryzyka, planowania działań remontowych oraz inwestycyjnych.

„W roku 2014 wdrożyliśmy również nową wersję systemu Maximo w obszarze całej produkcji i dystrybucji w Polsce. Maximo jest systemem wspomagającym zarządzanie majątkiem oraz usługami” – dodaje Rafał Ciesielski. System Maximo służy usprawnieniu i zwiększeniu efektywności wykorzystania infrastruktury oraz innych składników majątku, które wymagają optymalnej obsługi: konserwacji, remontów czy okresowych przeglądów. System wspomaga planowanie oraz realizację prac, nadzoruje terminy i zakresy remontów według zdefiniowanych przedziałów czasowych lub na podstawie liczników.


TOP 200