Bezprzewodowy Bluetooth

Moc transmitowanego sygnału w tej technologii zmienia się w zależności od dystansu, na jakim są przekazywane dane (do 10 m), podobnie jak dzieje się to w systemie komórkowym GSM (do 35 km). Ponadto nadajnik urządzenia może przełączać się w stan uśpienia lub oczekiwania, kiedy natężenie ruchu spada lub zupełnie ustaje.

Nie ma wprawdzie zaleceń dotyczących minimalnych poborów mocy przez takie urządzenia, ale w pierwszych egzemplarzach urządzeń opracowanych przez Ericssona zmniejszono zapotrzebowanie na pobór prądu z akumulatora przez łącze Bluetooth do 30 mA w trybie uśpienia, do 60 mA w trybie oczekiwania i 300 mA w trybie gotowości. W trakcie transmisji (normalna praca urządzenia) zużycie prądu może jednak zwiększać się wielokrotnie, nawet do 3-30 mA. W porównaniu ze zwykłym telefonem komórkowym takie zużycie energii oznacza zwiększenie poboru mocy zaledwie o 3 proc., ale przewiduje się dalsze obniżanie poboru w miarę udoskonalania konstrukcji łącza.

Radiowe czy podczerwone?

Bezprzewodowy Bluetooth

Łańcuchowanie połączeń w technologii Bluetooth

Największą konkurencję wobec radiowych łączy Bluetooth stanowią transmisje w pasmie podczerwieni za pomocą łączy IrDA (Infrared Data Association) o zbliżonych cechach eksploatacyjnych. Obydwie technologie bezprzewodowego przekazu są obecnie w użytkowaniu, jednak istnieją sytuacje (warunki i aplikacje), dla których każda z tych sieci nadaje się do komunikacji lepiej od swego konkurenta (tab. 1).

Łącza na podczerwień lepiej działają podczas przesyłania danych w trybie pracy dwupunktowej typu P-P (Point to Point) na niewielkich odległościach bądź na większych przy bardzo skupionej wiązce promieniowania. Tak więc ograniczony zasięg, prostoliniowość rozchodzenia się promieni i wąski kąt nadawania, charakterystyczny dla współczesnych nadajników podczerwieni, stanowią bardzo pożądaną naturalną cechę zabezpieczenia się przed niepożądanym podsłuchem przesyłanej informacji.

Bezprzewodowy Bluetooth

Porównanie kilku standardów bezprzewodowych

Z kolei radiowa technologia Bluetooth umożliwia przekaz danych przez ciała stałe, a brak kierunkowości przekazów i swoboda poruszania się wewnątrz "pikosieci" umożliwiają wymianę danych - prawie niemożliwą przy zastosowaniu promieniowania podczerwonego. Ponadto dookólna charakterystyka promieniowania w technologii Bluetooth umożliwia rozpoczęcie synchronizacji natychmiast po wprowadzeniu telefonu komórkowego w zasięg bezprzewodowego łącza komputera przenośnego lub stacjonarnego, bez straty czasu na „usprawnianie” łącza (rys. 3).

Pierwsze produkty z Bluetooth

Pierwsze produkty wyposażone w łącze Bluetooth już pojawiają się na rynku. Prym w tej materii wiodą dwie europejskie firmy, Ericsson i Nokia, które nie tylko opracowują nowe produkty we własnym zakresie, ale udostępniając unikatową technologię, współpracują z innymi producentami nad nowymi rozwiązaniami dla urządzeń powszechnego użytku. Firma Ericsson dodatkowo oferuje zestaw prototypowy do opracowywania aplikacji Bluetooth (Ericsson Bluetooth Development Kit), dzięki któremu producenci zainteresowani tą technologią mogą opracowywać własne aplikacje w krótszym czasie i przy mniejszych kosztach (rys. 4). Nokia oferuje natomiast swoje doświadczenie i pomoc przy testowaniu zgodności nowych urządzeń pochodzących od innych producentów.

Bezprzewodowy Bluetooth

Zestaw projektowania aplikacji (Ericsson)

Prototypy urządzeń z łączem Bluetooth podlegają ciągłej modernizacji zarówno pod względem konstrukcji i ergonomii, jak też oferowanych przez nie funkcji użytkowych. Przewiduje się dostawę pierwszych firmowych urządzeń i aplikacji pochodzących początkowo od grupy założycielskiej SIG jeszcze w tym roku jako:

- telefon komórkowy o trzech sposobach komunikacji: telefon wewnętrzny - w biurze, bezsznurowy telefon sieci publicznej PSTN - w domu oraz jako normalny telefon komórkowy - w czasie przebywania na zewnątrz budynków i w terenie;

- adapter łącza Bluetooth do zwykłego telefonu komórkowego, umożliwiający bezprzewodową łączność z zestawem słuchawkowym, komputerem lub automatyczną sekretarką;

- zestaw słuchawkowy do prowadzenia rozmów telefonicznych bez zajmowania rąk (maszynopisanie, Call Center, prowadzenie samochodu, jazda rowerem, prasowanie itp.);

- słuchawki ochronne dla osób pracujących w dużym hałasie (obsługa samolotów i wózków bagażowych, robotnicy drogowi, kierowcy ciągników), połączone bezprzewodowo z telefonem komórkowym;

- samochodowy zestaw głośno mówiący z głośnikami i mikrofonem;

- palmtop w postaci zegarka naręcznego, automatycznie wymieniający informację z komputerem znajdującym się w zasięgu sieci (adresy, zapiski, terminarze, poczta);

- bezprzewodowy portfel, umożliwiający nawiązanie kontaktu i przeprowadzenie transakcji finansowej bez wyjmowania karty z portfela;

- przekaz zdjęć z cyfrowych aparatów fotograficznych (przesłanie natychmiast po wykonaniu ujęcia w dowolne miejsce na świecie wyposażone w łącze Bluetooth);

- karty PC o wielu formatach i aplikacjach bezprzewodowych;

- kieszonkowy i bezprzewodowy czytnik pisma wykonany w postaci pióra piszącego, z funkcją graficznego rozpoznawania optycznego (Optical Character Recognition) i in.

W większości tych aplikacji będą wymagane surowe zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem, pełna identyfikacja abonenta, a także różne stopnie stosowania kluczy publicznych typu PKI (Public Key Infrastructure) i prywatnych, tak aby bez obawy można było prowadzić internetowe transakcje.


TOP 200