Bezprzewodowy Bluetooth

Konwergencja technologii

Bezprzewodowy Bluetooth

Konwergencja technologii przekazu

Technologia Bluetooth korzysta z innych współcześnie rozwijanych, nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych przekazu bezprzewodowego (rys. 5). Wśród nich zwracają uwagę otwarte standardy, takie jak:

  • bezprzewodowy dostęp do Internetu z wykorzystaniem standardu WAP (Wireless Application Protocol);
  • szybkie przesyłanie danych w sieciach komórkowych z zastosowaniem uzgodnionego standardu trzeciej generacji (3G);
  • mały system operacyjny dla telefonów komórkowych oparty na standardzie EPOC, opracowanym przez konsorcjum Symbian.

Konwergencja (wzajemne nakładanie się) różnych technologii przekazu winna zapewnić pewne i bezkolizyjne połączenia między lokalnymi urządzeniami przenośnymi oraz między telefonami komórkowymi a akcesoriami do nich przynależnymi i to bez korzystania ze stacji bazowych i związanych z tym opłat (!). Dotyczy to również połączeń z komputerami kieszonkowymi i urządzeniami stacjonarnymi w biurze.

Bezprzewodowy Bluetooth

Bieżące i planowane wykorzystanie aplikacji bezprzewodowego przesyłania danych

Badania ankietowe przeprowadzone pod koniec 1998 r. przez agencję IDC (International Data Corporation) wskazują, że zapotrzebowanie na bezprzewodowe przesyłanie danych będzie zdecydowanie rosło, pod warunkiem, że problemy z połączeniami (czytaj: kablowymi) zostaną zminimalizowane (rys. 6). Natomiast według raportu agencji badań rynkowych Analysis (Cambridge) prognoza do 2005 r. zakłada w krajach rozwiniętych, że aż 70 proc. przedsiębiorstw użytkujących telefonię komórkową będzie także korzystać z zaawansowanych usług przesyłania danych, takich jak dostęp do Internetu czy intranetów przedsiębiorstw. Wśród nich znajdują się przedsiębiorstwa ukierunkowane głównie na działanie w Internecie, takie jak: Netscape, Amazon czy Exide, duże kompanie komputerowe, jak Microsoft, IBM, Cisco i 3Com, oraz przedsiębiorstwa działające w branży medialnej: CNN, Reuters czy ITN.

WAP (Wireless Application Protocol) - globalny bezprzewodowy protokół aplikacji i dostępu do sieci Internetu za pomocą terminali o małym ekranie, na którym nie jest możliwe wyświetlanie stron WWW (World Wide Web) w formacie HTML (Hypertext Markup Language). W ramach WAP zdefiniowano specjalny język opisu stron internetowych WML (Wireless Markup Language), wzorowany na HTML, co umożliwia interpretację danych nadchodzących z platform internetowych do postaci akceptowanej przez małe urządzenie przenośne. Protokół o cechach standardu WAP jest zgodny z systemami telefonii komórkowej GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, CDMA i TDMA, a także z proponowanymi systemami telekomunikacyjnymi trzeciej generacji - 3G. Protokół WAP został zaproponowany przez WAP Forum, utworzone przez firmy: Ericsson, Nokia, Motorola i Uniwired Planet (która później zmieniła nazwę na Phone.com).

Wszystko wskazuje, że świat zmierza w kierunku połączeń bezdrutowych, zwłaszcza w bezpośrednim otoczeniu człowieka, a boom bezprzewodowy jest jeszcze przed nami. To znacznie więcej niż telefonia komórkowa czy bezprzewodowa, gdyż oprócz głosu jest także, a może przede wszystkim transmisja danych. Według inicjatorów projektu przed rokiem 2002 w technologię Bluetooth zostanie wyposażonych ponad 100 milionów telefonów komórkowych, nie licząc innych urządzeń przenośnych powszechnego użytku. Biznes w tym sektorze telekomunikacji dopiero się zaczyna. Może się też okazać, że w pierwszej dekadzie następnego tysiąclecia wymiana informacji (nie tylko z człowiekiem) będzie się dokonywać tylko w łączach sygnowanych nowym określeniem Bluetooth Enabled, czyli zgodnych z Bluetooth.

<hr width="50%" align="center">

Słowniczek

AIR (Area Infra Red) - rozszerzenie istniejącego standardu IrDA przez zwiększenie kąta wiązki podczerwonej do 120 stopni w celu udostępnienia pracy wielopunktowej typu P-MP (zamiast wyłącznie pracy dwupunktowej typu

P-P jak w IrDA) i rozszerzenia zasięgu do 8 m.; przepływność informacyjna w zakresie 250-4000 kb/s.

EPOC - otwarty, niewielki system operacyjny, utworzony przez konsorcjum Symbian (Ericsson, Nokia, PSION, Motorola) specjalnie dla telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych. Napisany w języku C++ i zorientowany obiektowo system został pozbawiony większości niepotrzebnych cech ze środowiska komputerów osobistych, z uwzględnieniem maksymalnej oszczędności energii, niewielkiej zajętości pamięci i dużej szybkości pracy.

HIPERLAN - europejska wersja standardu radiowego sieci lokalnych klasy WLAN (Wireless LAN), zdefiniowana jako IEEE 802.11, o przepływności maks. do 20 Mb/s (zasięg 50 m), także 11 Mb/s (zasięg 100 m), dla bezprzewodowych aplikacji sieciowych w pomieszczeniach zamkniętych. Możliwe rozszerzenie zasięgu do 800 m., z przepływnością

1 Mb/s. Dla Europy ustalono dwa przedziały częstotliwości pracy w standardzie HIPERLAN: 5,15-5,30 GHz oraz 17,10-17,36 GHz.

HomeRF - otwarty standard domowej łączności radiowej zaproponowany (1998 r.) przez HRF-WG (Home Radio Frequency Working Group) do bezprzewodowej komunikacji między komputerami osobistymi a urządzeniami elektronicznymi powszechnego użytku.

IrDA (Infrared Data Association) - standard przekazów w podczerwieni z zakresu fal o długości 700-1500 nm i skupionej wiązce promieniowania w połączeniach dwupunktowych, opracowany przez stowarzyszenie do spraw transmisji danych przez podczerwień.

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) - europejski standard systemu komórkowego trzeciej generacji (3G), wywodzącego się z systemu GSM o rozszerzonych możliwościach: pasmo 384 kb/s - 2 Mb/s, współpraca z innymi typami sieci - niekoniecznie komórkowymi, nowe szerokopasmowe usługi multimedialne. Przewidziany do uruchomienia w latach 2000-2002.

WAP(Wireless Application Protocol) - nowy standard aplikacji i protokołów promowany przez WAP Forum (Ericsson, Nokia, Motorola, Phone.com), umożliwiający abonentom sieci komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych trzeciej generacji (3G) korzystanie z usług oferowanych przez sieć Internetu.


TOP 200