Anteny w sieciach WLAN (cz. 2)

W niektórych przypadkach brak bezpośredniej optycznej widoczności anten nie przekreśla możliwości zestawienia połączenia. Sygnały bardzo wysokich częstotliwości są transmitowane przez mury (oczywiście z pewną stratą). Sygnał może też docierać do celu w wyniku transmisji wielodrogowej. W momencie instalacji anten należy starać się uwzględniać przyszłe możliwe zmiany w otoczeniu. Dotyczy to takich aspektów, jak: inwestycje budowlane, wzrost drzewostanu czy instalacja w pobliżu anten dodatkowych urządzeń, np. elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, klimatyzacji lub instalacje odgromowe.

Większość użytkowników wykorzystujących urządzenia nadawczo-odbiorcze ze integrowanymi antenami traktuje je jako Black Boxy, nie wnikając, co jest w środku. Jedynym wymaganiem jest, by po konfiguracji tych urządzeń uzyskać łączność. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sieci bezprzewodowych (szczególnie w pasmach nielicencjonowanych), skutkujący zapychaniem się eteru, ze względu na samych dostawców usług i instalatorów, rozsądne wydaje się stosowanie anten o niskich poziomach listków bocznych, pracujących z mocami dostosowanymi do rzeczywistych potrzeb. Pozwala to efektywniej wygospodarować dostępne pasmo, unikać interferencji i zmniejszyć poziom zakłóceń. Nowe sposoby modulacji i kodowania, czułe odbiorniki oraz niskoszumowe elementy zmniejszają podatność sieci na zakłócenia. W tym celu można wykorzystać również odpowiednią konfigurację anten. Przykładowo stosuje się anteny o polaryzacji ortogonalnej do anten powszechnie używanych na danym obszarze. Czyli tam, gdzie większość systemów pracuje z polaryzacją pionową, można zastosować system wykorzystujący polaryzację poziomą, zmniejszając w ten sposób jego wrażliwość na zakłócenia aktywne. Jest to rozwiązanie proste, ale często skuteczne. Aby zwielokrotnić szybkość transmisji, można zastosować dwa równoległe linki pracujące z ortogonalnymi polaryzacjami (jeden pracuje z liniową pionową, drugi z liniową poziomą). Żeby ograniczyć liczbę anten, można wykorzystać anteny dwupolaryzacyjne o wysokiej izolacji między dwiema polaryzacjami. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie technologii MIMO (Multiple Input Multiple Output). Systemy MIMO wykorzystują kilka anten po stronie nadawczej i kilka po stronie odbiorczej. Obecnie są one coraz szerzej stosowane. Takie rozwiązanie umożliwia zwiększenie niezawodności sieci, zwiększenie szybkości transmisji, zmniejszenie wpływu zakłóceń i minimalizację zjawisk związanych z wielodrogową transmisją sygnału. Anteny w takich systemach mogą być właściwie dowolnego typu. Można je również integrować w jednej obudowie.

Tendencje w rozwoju technik antenowych

Anteny należą do grupy produktów elektronicznych, których "czas życia" na rynku jest względnie długi. Projektowanie anten nie jest zadaniem łatwym, wymaga wiedzy, wyczucia oraz dużo pracy związanej zarówno z symulacjami, jak i pomiarami oraz dostrajaniem modeli. Nie ma prostych zasad, które pozwalają zaprojektować antenę o zadanych parametrach.


TOP 200