Aktywne IT na trudne czasy

3. Wprowadzaj nowe technologie tnące koszty operacyjne i podnoszące wartość biznesu.

Technologie do wirtualnej współpracy to typowe rozwiązania przynoszące natychmiastowe i bardzo duże oszczędności oraz całą gamę niemierzalnych korzyści, od błyskawicznego powiększenia liczby kontaktów z klientem, po wzmocnienie więzi pomiędzy interesariuszami, podniesienie produktywności i zaangażowania pracowników. IT posiada na też możliwości, aby wydatnie wspierać proekologiczną działalność firmy, wpływając na obniżenie emisji dwutlenku węgla, czy też zużycie energii elektrycznej, których poziom limitowany przez regulacje prawne, w przyszłości stanie się istotnym miernikiem wydajności firmy.

Zobacz również:

  • 9 inwestycji, które CIO powinni przeprowadzić przed nadejściem recesji

4. Nowe technologie pozwalają IT ciąć koszty własne.

Dużo nadziei wiąże się w ostatnim czasie z tzw. cloud computing. Odpowiednio wprowadzone rozwiązanie oferuje bardzo duże możliwości obniżenia operacyjnych kosztów IT związanych z infrastrukturą i aplikacjami, pozwala obniżać część kosztów związanych z upgrade'em oprogramowania. Wirtualizacja serwerów, czy wirtualizacja pamięci masowych, to także ważny czynnik efektywności kosztowej IT.

5. Wspieraj związki z biznesem.

Jacoby i Terrell odpowiadają bezpośrednio przed swoimi CEO. "Jeśli CFO nie rozumie Twojej strategii, nie osiągniesz wiele. Podczas budżetowania wszystkie pomysły zostaną pocięte, chociaż Ty ciągle będziesz przekonana, że cały zarząd cię popiera" - mówi Jacoby, która uważa także, iż rolą jej grupy jest zmienić nastawienie innych top menedżerów do IT. Tak, aby rozumieli i wspierali strategię IT nastawioną na wzrost biznesu.

6. Wzmacnianie ławki rezerwowych.

Recesja to nie tylko najlepszy czas na zastąpienie najsłabszych pracowników, ale także na podnoszenie umiejętności całego zespołu. Podnosić należy finansowe kompetencje zespołu IT, uczyć ich komunikowania się z biznesem i między sobą językiem biznesu.

7. Polegaj na umiejętnościach partnerów.

Wielu czołowych CIO uświadomiło sobie, że ich organizacje nie są najdoskonalsze pod każdym względem. Dlatego też wiele najbardziej efektywnych organizacji w swoich najważniejszych projektach polega na wiedzy i doświadczeniu sprawdzonych dostawców IT, z którymi łączą firmę silne i długotrwałe relacje.

CIO stale muszą dowodzić kluczowej roli inwestycji w IT. W czasie recesji można dowieść, w jaki sposób IT może nie tylko poprawić efektywność kosztową, ale także pomóc biznesowi wyjść z kryzysu w dobrej formie. Obowiązkiem IT jest wsparcie kolegów z biznesu, aby zrozumieli, w jaki sposób inwestycje w informatykę przyczynią się do uzyskania tańszych i lepszych usług IT za 3-4 lata. Jeśli to się powiedzie, przejdą Rubikon dzielący firmy, które traktują IT jako strategiczny fundament, zatem utrzymują inwestycje w IT także w czasach kryzysu, oraz "te pozostałe" patrzące na IT głównie przez pryzmat "kosztu informatyki".

Rafał Bednarek pełni funkcję Senior Managera w dziale System Integration & Technology w Accenture sp. z o.o.

Taktyczna redukcja kosztów IT

Może pomóc zredukować ogólne koszty operacyjne o 3-4%, relatywnie niewiele w porównaniu z możliwością redukcji kosztów o 15-20%, którą można osiągnąć poprzez optymalizację i automatyzację procesów biznesowych.


TOP 200