10 przykazań dla CIO na rok 2020 (i kolejne)

Rok 2020 będzie czasem technologicznych przełomów skupionych wokół idei organizacji w pełni zdigitalizowanej. Wiele podmiotów już osiągnęło ten status, jednak równie dużo wciąż tkwi na którymś z etapów cyfrowej transformacji. To przede wszystkim dla nich przeznaczone są zawarte w tym materiale prognozy, dotyczące trendów informatycznych na rok 2020 (i następne).

Nowe ekosystemy

Do roku 2024, aż 80% zaawansowanych cyfrowo organizacji radykalnie zmieni swój ekosystem informatyczny – z modelu zamkniętego, w którym użytkownikom dostarczane są konkretne, niezbędne do ich pracy narzędzia, do otwartego, w którym obowiązywać będzie zasada samoobsługi. W tym wariancie użytkownikom będzie oferowana przebogata kolekcja różnych narzędzi, zwykle dostarczanych z chmury, w modelu „Funkcja jako usługa”, z których będą mogły wygodnie korzystać nawet osoby o minimalnej wiedzy technicznej. Pozwoli to organizacji sprawnie reagować na zmieniające się warunki na rynku, bez konieczności cyklicznego odświeżania czy modernizowania firmowej infrastruktury.

Aby przeprowadzić taką transformację, CIO musi mieć jasną wizję tego, jak ma wyglądać środowisko informatyczne jego firmy. W stworzenie tej wizji muszą być zaangażowani również liderzy biznesowi oraz pracownicy operacyjni, a także kluczowi kontrahenci.

Rekomendacje:

 • Inwestuj w szkolenia programistów, by byli w stanie projektować i tworzyć niezbędne narzędzia, a także nawiązuj partnerstwa z dostawcami, by wykorzystać ich wiedzę w dziedzinie tworzenia oprogramowania.
 • Zbuduj cyfrowe platformy, z których dostarczane będą dane oraz interfejsy usług – na nich powstaną samoobsługowe środowiska z narzędziami dla pracowników.
 • Twórz laboratoria i mechanizmy dokształcania się dla pracowników, którzy korzystają z owych narzędzi – dostarczą oni developerom kluczowych informacji o tym, jakie narzędzia są im potrzebne i jak powinny działać.

Nowa rola CIO

Do roku 2023, 65% szefów IT będzie liderami przedsiębiorczości, którzy będą przekształcać swoje organizacje w centra doskonalenia, co z kolei wspierać będzie współpracę pomiędzy różnymi działami firmy, a także rozwój innowacji. Jako, że całe organizacje będą przesycone technologią, a odpowiednio kompetentni w dziedzinie IT pracownicy będą operować we wszystkich jej częściach, rola CIO mocno się zmieni – jego zadaniem będzie budowanie środowisk informatycznych, które de facto będą centrami wiedzy, technologii oraz repozytorium najlepszych praktyk. Tę wiedzę i doświadczenie będzie można łatwo przekuć w nowe cyfrowe inicjatywy i architektury, wdrażane natychmiast w całej organizacji.

Zobacz również:

 • 9 cech wielkich liderów IT
 • Partnerstwo w zakresie rozwoju oprogramowania - 5 najlepszych praktyk
 • Sztuczna inteligencja od Apple wymagać może nowych procesorów

Szefowie i pracownicy IT będą musieli być bardziej proaktywni w kwestii wprowadzania zmian i innowacji – poprzez odpowiednie przewidywanie potrzeb biznesowych, usług i zmian w platformach, a także pozyskiwanie i budowanie odpowiedni umiejętności i funkcji. I to wszystko w czasie rzeczywistym.

Rekomendacje:

 • Skup się na budowanie w organizacji kultury wspólnego uczenia się, przekazywania wiedzy i szkolenia.
 • Stwórz mapę umiejętności, które będą niezbędne na każdym z etapów transformacji – uwzględniając tempo planowanej ewolucji.
 • Zbuduj sieć partnerów, których wiedza i doświadczenie będzie w stanie uzupełnić ewentualne braki personelu firmy w danej dziedzinie.

Modernizacja IT

65% organizacji zamierza do roku 2023 „agresywnie modernizować” swoje stare systemy informatyczne – co będzie odpowiedzią zarówno na szalejącą cyberprzestępczość, jak i na rosnące zapotrzebowanie na nowe funkcje i możliwości. Ciągłe łatanie i utrzymywanie starych systemów nie jest skutecznym zabezpieczeniem przed hakerami, a sama obietnica zmodernizowania i lepszego zabezpieczenia systemu często nie wystarcza do przekonania liderów biznesowych do inwestycji w tej dziedzinie. Zaproponowanie im przy okazji wprowadzenia nowych funkcji, zapewniającej organizacji nowe możliwości biznesowe, to znacznie lepsza strategia negocjacyjna.

Rekomendacje:

 • Przygotuj konkretny projekt biznesowy, prezentujący kluczowe potrzeby organizacji oraz wyjaśniający, jak modernizacja systemu pomoże w ich realizowaniu.
 • Stwórz plan modernizowania systemów, angażując w ten proces pracowników operacyjnych – pozwoli to nie tylko na dokładne poznanie i zrealizowanie ich potrzeb, ale także na pozyskanie ważnego sojusznika w kwestii wprowadzania zmian.
 • Bazuj na architekturze “przede wszystkim bezpieczeństwo” – priorytetem powinno być stworzenie infrastruktury wolnej od błędów i słabości.

Konteneryzacja

Do 2023 r. w 70% organizacji IT, w ramach ich strategii wielochmurowej, powstaną instrukcje implementacji technologii kontenerów, zapewniających im m.in. zgodność aplikacji z różnymi środowiskami (łatwe ich przenoszenie pomiędzy) oraz elastyczność hostingu.

Praktyka pokazuje, że odnoszące sukcesy organizacje już teraz wdrażają strategie wykorzystania/wdrażania kontenerów i abstrakcji, a także intensyfikują prace nad mikrousługami i API – co pozwala im na łatwiejsze modernizowanie i automatyzowanie aplikacji i usług, zapewnienie odpowiedniej niezależności środowiskom obliczeniowym, poprawianie jakości oraz niezawodności całych systemów. CIO, którzy zignorują ten trend, mogą spodziewać się problemów z mobilnością, skalowalności i zwinnością swoich systemów – co na dłuższą metę może przełożyć się na problemy z konkurowaniem na rynku.

Rekomendacje:

 • Uczyń mikrousługi – w połączeniu z kontenerami – podstawowym elementem architektury wszystkich nowych aplikacji.
 • Wdrażaj i rozwijaj model DevOps – by wprowadzić w organizacji mechanizm stałej ewolucji.
 • Sprawdź możliwości modeli serverless oraz FaaS (functions-as-a-service) w realizowaniu zadań obliczeniowych na żądanie.

Nowe zadania działu IT

Do 2022 r. aż 70% działów IT przekształci się z jednostek, które budują i zarządzają aplikacjami czy procesami, w jednostki, które takie rozwiązania projektują i wdrażają, a także definiują każdy produkt, usługę czy proces. Wyzwaniem dla specjalistów IT będzie fakt, że pracownicy operacyjni firm będą posiadali coraz większą wiedzę z dziedziny tworzenia i wdrażania oprogramowania, i będą starali się ją wykorzystywać. Dlatego też tak ważna będzie stała współpraca z nimi – CIO powinni wspierać pracowników w planowaniu i rozwijaniu narzędzi ich pracy.

Rekomendacje:

 • Opracuj strategie rozwoju cyfrowych platform i API, by pozwolić organizacji na bezpieczne i sprawnie integrowanie zróżnicowanych systemów i aplikacji.
 • Inwestuj w wiedzę o projektowaniu aplikacji.
 • Stwórz centra doskonalenia, w których oceniane i wybierane będą aplikacje i narzędzia.

Zwinność

Do roku 2023 80% organizacji IT zamierza przyspieszyć proces tworzenia oprogramowania – tak, by co najmniej raz w tygodniu aktualizować swoje rozwiązania. Wiele działów informatycznych już zrezygnowało z „wodospadowego” modelu aktualizacji, w którym duże ilości poprawek i nowych funkcji dostarczane są w oddzielnych pakietach w sporych odstępach czasu, na rzecz podejścia agile. W modelu zwinnym nowości dostarczane są użytkownikom przez cały czas aczkolwiek wiele organizacji nie potrafi jeszcze w pełni wykorzystać potencjału biznesowego tego rozwiązania.

Firmy powinny nauczyć się tworzyć i udostępniać aktualizacje przynajmniej raz w tygodniu. Jeśli nie dla wszystkich firmowych narzędzi, to przynajmniej dla wybranych – a szefowie IT powinni przysiąść fałdów, by ten cel zrealizować i wykorzystać do usprawnienia funkcjonowania organizacji).

Rekomendacje:

 • Priorytetem powinien być produkt i korzyść operacyjna, a nie samo zrealizowanie projektu.
 • Korzystaj z architektury modularnej.
 • Rozwijaj DevOps i stałe integrowanie oraz rozwijanie oprogramowania. Wyposaż pracowników w narzędzia pozwalające im na wygodne tworzenie i dostarczanie oprogramowania.

CIO liderem innowacji

W najbliższych latach w organizacjach będzie umacniała się pozycja CIO jako liderów lub współliderów innowacji – w 2022 r. aż 40% z nich będzie uczestniczyła we wdrażaniu innowacji na najwyższym poziomie w swoich firmach. To bardzo logiczny trend, jako, że szefowie IT są wyjątkowo predysponowani do takich zadań. Posiadają ogromną wiedzę o technologii, o tym, jak może ona zmienić i poprawić funkcjonowanie organizacji, a także o tym, jak dokładnie działa ich firma. To oni będą w stanie tworzyć wizje rozwoju swoich firm i skutecznie przekonywać innych menedżerów do ich realizowania. I choć znajomość IT będzie tu miała kluczowe znacznie, to bardzo istotne będą również „miękkie” umiejętności, w tym zdolność do efektywnego komunikowania się, budowania relacji i angażowania się w projekty.

Rekomendacje:

 • Fundamentem wszystkich zmian i funkcjonowania organizacji uczyń sprawnie działający system IT oraz działający proaktywnie mechanizm rozwiązywania problemów.
 • Prezentuj cyfrową wizję rozwoju stworzoną w porozumieniu z pracownikami operacyjnymi.
 • Wykorzystaj kluczowe cyfrowe innowacja do prezentowania atutów i wartości tego modelu rozwoju organizacji.

Sztuczna inteligencja

W najbliższych latach jednym z kluczowych elementów transformacji IT będzie wdrażanie rozwiązań z dziedziny sztucznej inteligencji, które mają wspierać i rozszerzać realizowanie zadań działów IT – planuje to 60% firm. Z raportu „CIO Sentiment Survey” przeprowadzonego w sierpniu 2019 r. przez IDC wynika, że aż 54% firm wierzy, że wdrożenie sztucznej inteligencji przyniesie realne korzyści związane z automatyzacją i optymalizowaniem ich operacji IT.

W tej dziedzinie wyzwaniem dla CIO będzie nie tyle znalezienie środków na realizację tych celów, co wybranie tych zadań, w których wdrożenie AI przysienie organizacji największe korzyści. Pierwszym krokiem powinno być ustalenie priorytetów i zadań do zrealizowania – może to być redukcja kosztów, zwiększenie wydajności i lepsze wykorzystanie możliwości pracowników.

Rekomendacje:

 • Nawiązuj współpracę i partnerstwa z uczelniami, konsorcjami, start-upami – by zbudować odpowiednio utalentowany w dziedzinie AI zespół
 • Automatyzuj operacje by łączyć zasoby i usprawniać procesy.
 • Jakość usług powinna być najwyższym priorytetem (zautomatyzowane operacje powinny być punktem odniesienia).

Zarządzanie zasobami

Do 2024 r. 75% szefów IT zamierza radykalnie zmodernizować swoje zasoby – włączając budżet, personel, narzędzia – tak, by zwiększyć zwinność organizacji i móc reagować na wszelkie zmiany w czasie rzeczywistym (a jednocześnie zredukować w ten sposób koszty stałe). Na tej drodze na pewno napotkają wiele przeszkód – główną będzie z pewnością brak elastyczności i płynności w zakresie zarządzania zasobami i budżetem. Rozwiązanie tych problemów będzie krytyczne dla funkcjonowania nowoczesnych organizacji, bo tylko w takich warunkach ich szefowie IT będą w stanie dostarczyć im narzędzia zapewniające przewagę nad konkurencją.

Rekomendacje:

 • Wspólnie z działem HR o finansowym opracuj nowy model zatrudniania i oceniania pracowników, a także budżetowania.
 • Współpracuj z liderami biznesu tak, by stworzyć mechanizmy pozwalające na synchronizowanie waszych zasobów i budżetów.
 • Bazuj na płynnych cyklach pracy, tak, by móc stale przekierowywać i dopasowywać wykorzystanie zasobów IT.

Zaangażowanie pracowników

Do 2023 r. ok. 60% szefów IT zamierza wdrożyć w swoich organizacjach programy wzmacniające zaangażowanie pracowników, których kluczem będzie realizowanie ściśle zdefiniowanych celów i zadań. Taki program pozwoli nie tylko zwiększyć produktywność pracowników, ale także przyciągać do firmy najbardziej utalentowanych specjalistów.

Rekomendacje:

 • Opracuj skupiającą się na użytkowniku kulturę projektowania i budowania produktów oraz usług IT – skupiając się na zrozumieniu motywacji, potrzeb i wymagań pracowników poszczególnych działów.
 • Współpracuj z działem HR i pracownikami operacyjnymi, by zaprojektować i stworzyć optymalną przestrzeń i warunki do pracy.
 • Podczas projektowania przestrzeni roboczej oraz procesów edukacyjnych bazuj na zwinnym, iteratywnym podejściu połączonym z innymi praktykami.

***

Artykuł powstał w oparciu o stworzony przez firmę analityczną IDC dokument "FutureScape: Worldwide CIO Agenda 2020 Predictions", którego zadaniem jest wsparcie liderów działów w IT w lepszym zrozumieniu tego, jak przyszłe trendy, technologie i zmiany na rynku mogą zostać wykorzystane do zapewnienia ich organizacjom przewagi konkurencyjnej i sukcesu rynkowego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200