Zefiryn Tora CIO Roku 2019!

Po fantastycznym konkursie CIO Roku jury ujawniło swój werdykt: Zefiryn Tora, CIO w Neonet SA, został CIO Roku 2019! Roman Dudzik ogłoszony został Diamentem CIO "Dojrzałej eleganckiej transformacji", Tadeusz Osowski - Diamentem CIO "Miejski architekt cyfrowy", Adam Kasperowicz - Diamentem CIO "Entuzjazm - energia - konsekwencja" a Marek Laskowski - Diamentem CIO "Legal2Digital".

Ośmiu znakomitych CIO weszło do finału 17 edycji konkursu CIO Roku. Wczoraj, podczas Gali CIO Roku 2019, wobec ponad 140 osób, jury konkursu ogłosiło swoje decyzje. Doskonała atmosfera, grono wybitnych liderów technologii z czołowych polskich firm, emocje i wzruszenia - tak wyglądała corocznego święta CIO.

Zefiryn Tora CIO Roku 2019!

Finaliści konkursu CIO Roku 2019

Ceremonię rozdania nagród poprzedziła debata oksfordzka "Chmura albo śmierć" z udziałem CIO i przedstawicieli firm - partnerów strategicznych Gali, która staje się tradycją tych wieczorów. Pełne emocji, błyskotliwych puent i ripost polemiczne starcie w tym roku wygrała głosami publiczności drużyna partnerów strategicznych.

W drugiej części gali emocje sięgnęły zenitu: publiczności przedstawili się finaliści i a potem poznaliśmy werdykt jury konkursu CIO Roku 2019. Najważniejsza wiadomość wieczoru brzmi:

Zefiryn Tora, CIO w Neonet, wybrany został głosami jury CIO Roku 2019!

Zefiryn Tora CIO Roku 2019!

Zefiryn Tora, CIO Neonet SA

Zefiryn Tora dokonał brawurowej transformacji chmurowej w Neonet. Jej wynikiem jest uzyskanie i realizacja możliwości dynamicznego rozwoju części e-commerce'owej firmy. Wymagało to odważnego i pragmatycznego przeprowadzenia firmy do chmury publicznej, wraz z towarzyszącą zmiana organizacyjną i kompetencyjną oraz uruchomieniem w nowym ekosystemie technologii, która w świecie e-commerce wypracowuje dla firmy wymierną i istotną przewagę konkurencyjną.

"W tym roku jury słuchało wielu ciekawych historii. W naszym przekonaniu ważny aspekt wyboru dotyczy pięknej drogi CIO w jednej firmy, której logiczne, wspaniałe ukoronowanie stanowiły ostatnie dokonania"

- mówił podczas laudacji Tomasz Matuła, juror konkursu, który sięgnął po tytuł CIO ROku w 2010 r.

"Wybitność CIO Roku 2019 polega na doskonałym rozegraniu szczególnego momentu w historii rozwoju technologii, organizacji, rynku. Kiedy nadeszła chwila, na którą czekał, był gotów. Kiedy powiał silny, zachodni wiatr chwycił w ręce liny trzymające różne żagle: wielki ekosystem chmury publicznej – świadoma ryzyka i potrzeb, zweryfikowana decyzja; liny żagla wyjątkowej, pionierskiej i konkurencyjnej technologii – której sens i znaczenie potęgują się właśnie w erze cyfrowego klienta; chwycił też linę DevOpsowej transformacji zespołu aby ten rozumiał akwen na który wypływa; i mocno linę żagla rynku, który w tej branży melduje się coraz wyraźniej po e-commerce’owej stronie mocy. Kto tam wygra, ten zwycięży i będzie żył na bardzo konkurencyjnym, kapryśnym i zmiennym jak morze rynku" - mówił w laudacji Tomasz Matuła. I kontynuował:

"Więc w odpowiedzi na zadane dzisiaj pytanie: chmura czy śmierć?, które padło w dzisiejszej debacie, nasz zwycięzca odpowiada: wybieram życie. Zefir to imię boga zachodniego wiatru w greckiej mitologii, od niego pochodzi też imię CIO Roku 2019 - Zefiryna Tory, który jest w naszym przekonaniu doskonałym żeglarzem i nawigatorem ery cyfrowej"
- w takich słowach ogłosił werdykt jury Tomasz Matuła.

Zefiryn Tora CIO Roku 2019!

Laureaci konkursu CIO Roku 2019

Roman Dudzik, CIO w Grupie Neuca, został ogłoszony Diamentem CIO "Dojrzałej elegancji transformacji cyfrowej". Ostatnie trzy lata w Grupie Neuca to czas zdecydowanych działań i osiągnięcia przy pomocy szeregu zmian technologicznych strategicznych celów biznesowych firmy.

Zefiryn Tora CIO Roku 2019!

Roman Dudzik, CIO w Grupie Neuca

Roman Dudzik doprowadził do położenia fundamentu standardów, procesów, miar i architektury obejmującej całą Grupę. Dokonały się optymalizacja, unowocześnienie i powiązanie IT z biznesem oraz obszarem danych. Na tej bazie doszło do realizacji nowoczesnego modelu platformowego organizującego kluczowe dla firmy rynkowe ekosystemy.

"Jury było pod wielkim wrażeniem sposobu skonstruowanie nowego fundamentu IT. To przemyślana wyczerpująca koncepcja architektoniczna, obramowana standardami, tworząca krwioobieg dla całego przedsiębiorstwa. Pod względem efektywności i możliwości optymalizacji jest to wymierna a przy tym elegancka, nowoczesna struktura"

- mówiła w laudacji Agnieszka Szopa Maziukiewicz, CIO Biura Informacji Kredytowej, Diament CIO 2018 i juror tegorocznej edycji.

"Na bazie tego imponującego fundamentu realizowany jest platformowy model biznesu - powstają ekosystemy mające na celu obsługę i związanie relacjami kluczowych zewnętrznych partnerów - powstał model na miarę wyzwań cyfrowej gospodarki. Czas realizacji i synchronizacja działań robią bardzo duże wrażenie. Robi wrażenie profesjonalizm, warsztat i "maniery" zarządzania - owocuje bogate doświadczenie menedżerskie, które jest tak bardzo skutecznie wykorzystywane - nasz Diament CIO "Dojrzałej elegancji transformacji cyfrowej" to Roman Dudzik, CIO Grupy Neuca" - ogłosiła Agnieszka Szopa Maziukiewicz.

Tadeusz Osowski, dyrektor Biura Cyfryzacji UM Warszawy uhonorowany został tytułem Diament CIO "Miejski architekt cyfrowy".

Zefiryn Tora CIO Roku 2019!

Tadeusz Osowski, dyrektor Biura Cyfryzacji UM Warszawy

Dokonania Tadeusza Osowskiego dotyczą przełamania niemożności i ograniczeń specyficznych dla informatyki sfery publicznej, wypracowania i wdrożenia zestawu nowoczesnych, cyfrowych narzędzi oraz koncepcji, które pozwalają rozpocząć realizację wizji cyfrowych usług miejskich dla obywateli - prawdziwego i użytecznego a nie marketingowego "smart city".

"Nasz wybór podyktowany jest wrażeniem dokonanego przełomu - poprzez wykorzystanie cyfrowe koncepcje i rozwiązania do działania ponad rozproszonym, podzielonym środowiskiem. Robi wrażenie podejście - bardzo pragmatyczne i niepodatne na impulsy marketingowe, pokusę sięgania po rozwiązania które miałyby być błyskotkami. W efekcie powstał model nowoczesny, platformowy, podparty rozwiązaniem chmurowym, model, którego ambicją jest faktyczne obsłużenie ogromnej liczby klientów" - mówił Sławomir Panasiuk, CIO VP w KDPW SA, juror konkursu i CIO Roku 2009.

"Nasz Diament CIO reprezentuje podejście strategiczne, wizję, cyfrowego miasta-platformy, której cyfrowa infrastruktura jest efektywna, skuteczna. Model, który =uwzględnia trudności, ograniczenia ale w centrum - zgodnie z manifestem cyfrowej zmiany - stawia użytkownika, obywatela miasta, na którego potrzeby, oczekiwania ma być ukierunkowana praca miasta. Miasta inteligentnego nie dla urzędników, tylko obywateli. Dziś 3 milionów, w przyszłości jeszcze ludniejszej przecież aglomeracji; tego zadania podjął się i realizuje je z powodzeniem Diament CIO, "Miejski Architekt Cyfrowy" - Tadeusz Osowski" - ogłosił Sławomir Panasiuk.

Marek Laskowski, CIO w kancelarii prawnej DZP zdobył tytuł Diament CIO "Legal2Digital".

Zefiryn Tora CIO Roku 2019!

Marek Laskowski, CIO w DZP

Marek Laskowski wprowadził zagadnienia cyfrowej transformacji w sposób systematyczny do swojej kancelarii, ale także szerzej do branży prawniczej. Jego działania dotyczyły trzech wymiarów cyfryzacji: wewnętrznych usług wsparcia IT organizacji, wsparcia core businessu - usług doradztwa prawnego oraz działań na rzecz budowy LegalTech w Polsce.

"Nasz bohater nie poprzestał na realizacji obowiązków wynikających ze zmian regulacji dotyczących technologii. W nowym otoczeniu, z zapałem i systematycznie podjął się cyfryzacji sposobu działania biznesu w wyjątkowo trudnej pod wieloma względami branży"

- mówił Ryszard Bryła, CIO w PKP Energetyka, juror konkursu i Diament CIO 2018.

"Branży, w której zaufanie jest tam podstawą. Dlatego eksperymenty w tej branży są w zasadzie wykluczone ze względu ryzyko utraty zaufania klienta ale i brak rozwiązań profesjonalnych dla tego biznesu na polskim rynku. W takiej sytuacji można pokiwać ze smutkiem i zrozumieniem głową, albo zacząć takie rozwiązania i nawet taki rynek kreować, z myślą o scyfryzowaniu, zautoamtyzowaniu core'owych procesów, produktów. Po to aby być pionierem cyfrowym w Polsce, czerpiąc z tego określone korzyści, a i zagranicą dołączyć do ekskluzywnego nadal grona scyfryzowanych podmiotów i "widzieć więcej, dalej".

Nasz Diament CIO doprowadził do takiej zmiany. Jest CIO w pierwszej scyfryzowanej w Polsce kancelarii, to Marek Laskowski, CIO w kancelarii prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka, Diament CIO „Legal2Digital” - ogłosił Ryszard Bryła.

Adam Kasperowicz, CIO w Grupie VAN został laureatem Diamentu CIO "Energia - entuzjazm - konsekwencja".

Zefiryn Tora CIO Roku 2019!

Adam Kasperowicz, CIO w VAN Group

Adam Kasperowicz jest od wielu lat liderem obszaru technologii w grupie logistyczno-spedycyjnej Van. Biznes firmy rozwija się niezwykle dynamicznie, przyrosty skali i przychodów są imponujące. Adam Kasperowicz dokonał zmiany, która pozwoli utrzymać to tempo a nawet nadać nową dynamikę firmie. Nowy system główny - platforma dla partnerów, nowe środowisko programistyczne i nowa de facto organizacja IT - to elementy dzięki którym firma poważnie myśleć można o nabraniu nowoczesnego profilu techno-logistycznego i stawienia czoło wielkim wyzwaniom w swojej branży.

"Nasz Diament CIO bardzo konsekwentnie zbudował wewnętrzny konsensus wokół kluczowej także w ocenie jury zmiany technologicznej w firmie. Nie zrażał się trudnościami. Posiada ogromne pokłady deficytowego zasobu: entuzjazmu dla swojej pracy, dla ludzi, dla firmy. To było paliwo niezbędne w tej historii" - mówił Józef Beźnicki, dyrektor IT w mBanku, juror konkursu i CIO Roku 2013.

"Doceniliśmy także energię i konsekwencję - w bardzo świadomym zdefiniowaniu celu, zakresu zmiany, podejmowanie prób, uczenie się, niepoddawanie się w sytuacjach trudnych. Dostrzeganie całego obrazu - obok przeszkód informatycznych na poziomie zespołów, rozwiązań czy usług - sytuację na rynku, aż po globalne ale decydujące dla branży trendy, które będą nadawać kształt i obraz rynku w którym działa firma naszego Diamentu CIO. Ze spotkania z nim jury wyniosło dużo optymizmu, wiedzy i inspiracji. Diament CIO "Energia - entuzjazm - konsekwencja" to Adam Kasperowicz, CIO w Grupie Van" - ogłosił Józef Beźnicki.

Finaliści CIO Roku 2019

Ośmiosobowa grupa znakomitych finalistów to także Maciej Filarecki, CIO w firmie Flextronics, Tomasz Głuch, dyrektor Mahle Shared Services Poland i Radosłąw Hrehorowicz, prezes Energa Informatyka i Technologie.

Zefiryn Tora CIO Roku 2019!

Maciej Filarecki, CIO w firmie Flextronics

Maciej Filarecki, CIO w firmie Flextronics, przedstawił historię przełomowej zmiany w kulturze organizacyjnej. W 2018 i 2019 dokonała się zmiana w wymiarze organizacji, odpowiadająca wymaganiom ery Przemysłu 4.0, oparta na fundamencie Lean zmiana o długofalowym, strategicznym wymiarze. Zmiana plasująca firmę bardzo wysoko pod względem dojrzałości w globalnej strukturze. Dowiodła też swoich wymiernych ekonomicznie efektów: skokowego wzrostu jakości i efektywności wewnętrznych usług, całkowitego pokrycia potrzeb klientów w zakresie zmian produktów a w wymiarze kultury organizacji uzyskano poważny postęp w procesowym i innowacyjnym potencjale firmy.

Zefiryn Tora CIO Roku 2019!

Tomasz Głuch, dyrektor Mahle Shared Services Poland

Tomasz Głuch, dyrektor Mahle Shared Services Poland, finalista CIO ROku 2019, stworzył Centrum Usług Wspólnych, które jest ambitnym, zaprogramowanym do realizacji ambitnych i dalekosiężnych celów przedsięwzięciem, daleko wykraczającym poza definicję standardowego CUW wspierającego operacji. Finalista CIo Roku 2019 doskonale wiedział, że tylko oferując możliwość pracy przy ambitnych i nowoczesnych projektach i technologiach będzie w stanie zbudować taką jednostkę. Nagrodą jest powstanie ponad 100 osobowego zespołu, wdrożenie modelu działania w nowym paradygmacie w ramach całej korporacji, dowiedzenie jego efektywności poprzez udoskonalenie jakości dostarczanych usług, dokonanie 40-proc. redukcji ich kosztu oraz udane wprowadzenie nastawionych na efektywność narzędzi i rozwiązań, np. automatyzacyjnych.

Zefiryn Tora CIO Roku 2019!

Radosław Hrehorowicz, CEO Energa Informatyka i Technologie

Radosław Hrehorowcz, prezes Energa Informatyka i Technologie, dokonał zdecydowanej, skutecznej centralizacji informatycznej w wielkiej grupie biznesowej. W wciągu 1,5 roku Energa Informatyka i Technologie stała sie faktyczny centrum usług wspólnych, które podwoiło liczbę pracowników w zamian jednak potrajając liczbę dostarczanych usług IT przy zasadniczym obniżeniu ich cen. W nowym modelu ogromnie znaczenie zyskały projekty rozwojowe. Ich spektrum tematyczne jest bardzo szerokie a do tej kategorii zalicza się już imponujący odsetek 30% projektów realizowanych e Energa ITE. Spółka realizuje wszystkie projekty rozwojowe dot. Uznanie jury zyskała też bardzo dojrzała, profesjonalna współpraca Finalisty CIO Roku 2019 z biznesem i zarządem wielkiej grupy energetycznej.

Chmura emocji

Ogłoszenie werdyktu poprzedziły wystąpienia partnerów i Gościa Specjalnego Gali CIO Roku 2019 - karola Okońskiego, wiceministra w Ministerstwie Cyfryzacji.

Zefiryn Tora CIO Roku 2019!

Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

„Chciałbym zachęcić wszystkich Państwa, byście na pewnym etapie swojej kariery, jeśli nadarzy się okoliczność, podjęli wyzwanie, wyszli ze swojej strefy komfortu – również finansowego – i dodali swoją cegiełkę do cyfryzacji Polski. Oczywiście, sprawnie prowadząc przedsiębiorstwa i popularyzując nowe technologie też się Państwo do cyfryzacji naszej ojczyzny przykładają, za co serdecznie chciałbym podziękować w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji i własnym” - mówił Karol Okoński (cała relacja z wystąpienia ministra Okońskiego).

W pierwszej części Gali CIO Roku odbyła się debata oksfordzka z tezą: Chmura albo śmierć. Firmy, które nie dokonają transformacji chmurowej wypadną z biznesu w ciągu 5 lat. Tej tezy broniła Drużyna CIO w składzie Tomasz Romanowski, ABB, CIO Roku 2007, Aneta Czerniewska, GBL Reckit Benckiser oraz Tomasz Matuła, CIO Roku 2010.

W Drużyna "kontra" - przeciw tezie - wystąpili Grzegorz Bartler, Netia, Zbigniew Borgosz, Crayon, Piotr Żygadło, NTT.

Samą debatę poprzedziło wprowadzenie Łukasza Grali, prezesa TIDK. Debata oksfordzka - tradycyjne polemiczne starcie CIO z dostawcami, tym razem dotyczyło kwestii, które obie strony w zasadzie łączą. Konstrukcja tezy pozwoliła jednak znaleźć skutecznie napięcia i pola do polemicznych starć. Zapraszamy do lektury relacji - w stosunku do debaty galowej sprzed dwóch lat - odmienny jest wynik. Zwyciężyli Dostawcy - w trzech emocjonujących rundach wygrała głosami publiczności Drużyna Partnerów Strategicznych Gali!

"Grudzień zwykle jest miesiącem intensywnym i pełnym ciekawych wydarzeń, i to na wielu polach. Jak co roku odbyła się w nim Gala CIO, której tegorocznej edycji mieliśmy przyjemność zostać partnerem. Gala CIO Roku 2019 była nie tylko ukoronowaniem ostatnich dokonań biznesowych dla wielu polskich firm ale także dostarczyła płaszczyzny do wymiany poglądów na ważne z punktu widzenia biznesu tematy. Szczególnym punktem programu była debata oksfordzka pod prowokacyjnym tytułem „Chmura albo śmierć” wraz z towarzyszącą jej tezą głoszącą, że firmy, które nie przeprowadzą transformacji chmurowej w ciągu 5 lat znikną z rynku"

- skomentował Łukasz Gdala, CEO TIDK.

W dzisiejszych czasach oprogramowanie czy chmurę może dostarczyć każdy. Producenci chcą sprzedawać swoje rozwiązania jak najdrożej, a Klienci chcą rozwiązać swoje problemy jak najniższym kosztem. Nie pomaga im w tym poziom skomplikowania zarówno modeli licencyjnych jak i zawiłych zapisów w warunkach umowy.

" - komentował dyskusję i debatę Zbigniew Borgosz, Country Manager Crayon Poland.

Każda firma, która zamierza w znacznym stopniu korzystać z Chmury, musi umieć skutecznie zarządzać efektywnością wykorzystania jej zasobów tak, aby nie okazało się, że "Chmura modelowo jest tańsza, ale nie w naszym przypadku...". Jeżeli do tego dołożyć kwestię wykorzystywania więcej niż jednej chmury w modelu multicloud (niejednokrotnie połączonych z systemami on-premise), co z różnych powodów powinno być w interesie firm klienckich, to złożoność powyższych wyzwań sprawia, że zdolność do zarządzania Architekturą jest fundamentalnie ważna

- komentował Jarosław Panasiuk, Information Technology Advisory Leader EY Business Advisory.

"W NATEK od 15 lat dostarczamy usługi w tym regionie i jesteśmy świadkiem zmian, jakie tu zachodzą, odkąd coraz więcej zagranicznych inwestorów decyduje się na offshoring lub nearshoring swoich procesów do CEE. Gdy 15 lat temu zaproponowaliśmy światowemu liderowi w obszarze technologii przeniesienie projektu z Europy Zachodniej do Czech, wciąż było to postrzegane jako odważne przedsięwzięcie. Obecnie dostarczamy usługi naszym klientom, którzy pochodzą z całego świata, w czterech krajach regionu – Polsce, Słowacji, Czechach i Bułgarii. Widzimy tendencję do przenoszenia projektów z Azji do Europy Środkowo-Wschodniej w celu osiągnięcia większej wydajności oraz z Europy Zachodniej i USA ze względu na bliskość geograficzną i kulturową"

– komentowała Jana Kruzliakova, Business Development Manager w NATEK.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200