10 sposobów, jak wyciągnąć maksimum korzyści z DevOpsa

DevOps może prowadzić do poprawy produktywności programistów, wyższej efektywności operacyjnej i większego zadowolenia użytkowników. Jednak droga do DevOps nie jest prosta.

DevOps jest bardzo skomplikowany, a jego wdrożenie to złożony projekt. Nie oznacza to jednak, że nie warto podejmować wyzwania. Trzeba jednak zdecydowanie mieć na uwadze pewne aspekty, jeśli wdrożenie tej metodologii ma przynieść korzyści organizacji.

1. Od góry

W przypadku tak złożonego zagadnienia, jak DevOps, nie można zacząć od pracy u podstaw. Owszem, programiści i pracownicy operacyjni mogą zacząć wspólnie pracować, ale efektywna implementacja DevOps wymaga zaangażowania kierownictwa, a najlepiej samego zarządu. Aby przekonać zarząd do aktywnego wspierania projektu, należy przedstawić ekonomiczne uzasadnienie i zadbać o efektywną komunikację. Trzeba przedstawić zastosowanie biznesowe, przeprowadzić testy i mieć pewność, że zarząd jest przekonany do projektu, zanim zacznie się wdrażać DevOps w organizacji.

Zobacz również:

  • 5 sposobów, na jakie Devops mogą ograniczyć zużycie energii
  • Smart retail w 2023
  • Czarna strona Apple, o której się nie mówi

2. Sprawny zespół

DevOps z definicji przekracza linie funkcjonalne. Dlatego tak ważne jest, żeby zbudować zespół przekonany do tej koncepcji. Powinny się w nim znaleźć osoby z każdego działu organizacji, które przekonały się już do DevOps. Owszem, zaangażowanie zarządu jest kluczowe, ale równie istotne jest, żeby pracownicy, których dotychczasowy sposób pracy ulega całkowitej przemianie, mieli się do kogo zwrócić o wsparcie. To jest zadanie dla zespołu pionierów.

3. Inwestycja w ludzi

Zawsze, kiedy wprowadza się tak duże zmiany, jak DevOps, znajdą się osoby w kierownictwie, których zdaniem najlepszą drogą do celu jest wymiana tych pracowników, którzy opornie przyjmują nowinki. Jest to raczej krótkoterminowe rozwiązanie. W dłuższym okresie lepiej zatrzymać wszystkich, nie tylko zwolenników DevOpsa. Wdrażanie tej idei jest doskonałą okazją, żeby zainwestować w pracowników. Można ich wyszkolić w zakresie metod i dyscypliny DevOps i poprawić ich kompetencje w trakcie tego procesu. Jeśli wdrożenie DevOps połączy się z rozwojem zawodowym pracowników, szybko wszyscy będą entuzjastycznie nastawieni.

4. System pracy

Ludzie są ważni, ale muszą pracować w ramach jakiegoś systemu. Ten system musi się zmienić, jeśli wdrożenie DevOps ma się zakończyć sukcesem. Dobra wiadomość jest taka, że zmienianie systemu pod kątem DevOps jest okazją, żeby zrobić porządek ze zbędnymi procesami, wyeliminować czynniki pogarszające efektywność oraz ściśle powiązać systemy IT z potrzebami biznesowymi. Jeśli wykorzysta się DevOps do uporządkowania i zracjonalizowania systemów oraz procesów, zwiększa się szanse, że ta metodologia zostanie dobrze przyjęta.

5. Narzędzia

Do wdrożenia DevOps potrzebne są nowe narzędzia działające we wszystkich działach biznesowych i dostępne dla wszystkich pracowników zaangażowanych w DevOps. Ich przygotowanie jest sporym wyzwaniem. Dokładne przestudiowanie organizacji często pokazuje, że znacznie więcej funkcji biznesowych jest związanych z DevOps niż to się początkowo wydaje. Narzędzie można kupić lub zbudować samodzielnie. Niezależnie, należy upewnić się, że wszystkie działy, których to dotyczy, są zaangażowane w ich wdrażanie. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić w przypadku uruchamiania DevOps, jest pominięcie kluczowych funkcji. W takiej sytuacji trzeba powrócić do prac nad narzędziami i strategią. Najlepiej, pracując nad narzędziami, objąć nimi jak najszerszy zakres, co ograniczy możliwość pominięcia czegoś istotnego.

6. Pętla zwrotna

Informacja zwrotna jest bardzo istotna w DevOps. Problem pojawia się, jeśli informacje od użytkowników mają charakter jednostronnej komunikacji zamiast pętli zwrotnej. Warto dopilnować, żeby wszyscy pracownicy byli świadomi, że po zgłoszeniu uwag otrzymają informacje, jakie zmiany są wprowadzane. Jeśli użytkownicy nie widzą reakcji na swoje uwagi, często prowadzi to do większej niechęci i oporu niż poprawy.

7. Kanban

DevOps i Agile to dwie różne rzeczy, ale Agile często jest częścią wdrożeń DevOps. To oznacza, że trzeba wybrać jeden z procesów Agile. W szczególności warto rozważyć Kanban, zwłaszcza jeśli chodzi o stronę operacyjną. Scrum jest zoptymalizowany pod kątem budowania własności intelektualnej, jak oprogramowanie. Kanban pochodzi ze świata fizycznej produkcji. Może nawet dojść do sytuacji, że cały proces DevOps będzie odbywać się na bazie Kanban.

8. Prostota

DevOps może stać się bardzo skomplikowany, ponieważ obejmuje w firmach bardzo wiele osób, procesów, a także niektóre technologie. Z drugiej strony bardzo trudno jest określić, jak prosty powinien być cały proces DevoOps, żeby pozostał efektywny. Jednak w ramach DevOps jest wiele różnych procesów, które można uprościć. W każdej organizacji będą to różne procesy, więc nie da się wskazać stuprocentowych kandydatów. Może to być, np. proces zbierania informacji zwrotnych od użytkowników. Upraszczanie procesów jest warte wysiłku, ponieważ zwiększa szansę na powodzenie.

9. Pomiary

Tak radykalne zmiany, jak wdrażanie DevOps, muszą przynosić widoczne rezultat, żeby projekt uznać za sukces. Dlatego potrzebny jest sposób mierzenia postępów. Także po to, żeby przekonać zarząd, że podjął właściwą decyzję, zgadzając się na DevOps.

Te rezultaty są również potrzebne, żeby przekonać pracowników o wartości DevOps. Pomiary powinny dotyczyć rzeczy istotnych, dzięki czemu będzie widać postępy na każdy etapie.

10. Samodzielność

W złożonych projektach nie da się wszystkiego samemu zaplanować perfekcyjnie. Dobrym sposobem zaangażowania pracowników jest danie im poczucia, że sukces jest efektem wspólnego wysiłku. Można szybko robić postępy, jeśli upoważni się pracowników do współpracy, przeniesie na nich część odpowiedzialności i umożliwi testowanie nowych pomysłów, które mogą ulepszyć DevOpsa. Jeśli ma się wdrożone mechanizmy pomiarowe, będzie można ocenić efekty tych eksperymentów i zaakceptować je lub odrzucić.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200