10 prognoz na temat przyszłości Smart Cities

Ośrodek analityczny IDC opublikował 10 prognoz , które w najbliższych latach kształtować będą działania miast w kierunku realizacji koncepcji Smart City. W jaki sposób rozwiązania ICT wpływać będą na jakość życia w ośrodkach miejskich? Jak poradzą sobie polskie miasta?

Miasta zmagają się z szeregiem narastających problemów: od spraw związanych z zarządzaniem skomplikowaną strukturą urzędów i jednostek, przez kwestie związane z mieszkalnictwem, edukacją czy bezpieczeństwem, aż po problemy z transportem, jakością powietrza czy planowaniem i organizacją przestrzeni publicznych. Bardzo istotnym wyzwaniem napędzającym te kwestie jest gwałtownie wzrastająca populacja mieszkańców miast. Według opublikowanego przez ONZ w 2014 roku raportu „World Urbanization Trends”, w połowie XXI wieku 66% światowej populacji będzie mieszkało w miastach. Obecnie wskaźnik ten wynosi 54%. Skuteczne zarządzanie miejskimi ekosystemami w coraz większym stopniu wymagać będzie stosowania narzędzi cyfrowych oraz gromadzenia i analizy wszelkich dostępnych danych.