Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone, IDG Poland S.A. ul.Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska.
Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie Computerworld Online w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody wydawnictwa jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów Computerworld udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie Computerworld Online prosimy o przesyłanie pytań pod adres reklama-online@idg.com.pl.

IDG Poland S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany materiałów w dowolnym momencie. IDG Poland S.A. nie odpowiada za reklamy oraz materiały firm trzecich pojawiające się w serwisie Computerworld Online.

Loga "Computerworld", "IDG Poland S.A." oraz inne loga, znaki towarowe, nazwy handlowe, czy nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi IDG Poland S.A. Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie Computerworld Online należą do odpowiednich właścicieli.

CIO Insight. Prognozy 2020 W 2020 większość CIO – połowa ankietowanych – zwiększy budżet na rozwój i utrzymanie aplikacji biznesowych. Nieco mniej niż jedna czwarta ankietowanych przewiduje, że wzrośnie on powyżej 15% wartości z 2019 r. Blisko 40% uczestników badania „CIO Insight” deklaruje, że wielkość nakładów na oprogramowanie się nie zmieni. Nieco ponad 10% ankietowanych przewiduje, że budżet się zmniejszy. Oznacza to, że okręt IT przyśpiesza, choć nie jest to zasadnicze przyśpieszenie. To dokonało się zapewne wcześniej, ale jak dowodzą niektóre z odpowiedzi w obecnym „CIO Insight. Prognozy 2020”, przed nami jeszcze przynajmniej kilka okazji do tego, aby przesunąć wajchę z „mała naprzód” na „morska cała naprzód”. O co pytaliśmy? Jaki budżet jest planowany w 2020 r. na aplikacje biznesowe w stosunku do roku 2019?Jaka jest gotowość do adaptacji chmury publicznej przez firmę?Jaki wpływ AI na rozwiązania dla biznesu?Jaki jest budżet na cyberbezpieczeństwo?Jaki jest udział zespołów własnych vs dostawcy usług IT?Jaki jesyt średni kosztów pracowników i/lub kontraktorów IT?Jakie firmy mają plany dotyczące CRM?Jakie firmy mają plany dotyczące DevOps?Jakie firmy mają plany dotyczące RPA? Kluczowe prognozy 2020 vs 2019: 50%+ CIO przewiduje wzrost budżetu na aplikacje biznesowe 2020 vs 201960%+ CIO przewiduje wzrost budżetu na cyberbezpieczeństwo 50%+ CIO przewiduje ocieplenie nastawienia w firmie do chmury publicznej50%+ CIO jest zadowolonych z DevOps, ale niemal tyle samo chce jego zasadniczej optymalizacji40% CIO przewiduje, że wpływ AI na biznes wzrośnie2/3 CIO uważa, że średni koszt pracy IT wzrośnieBlisko połowa CIO uważa, że proporcje zespołów IT wewnętrznych i dostawców nie zmienią się, ale 1/3 CIO ocenia, że wzrośnie udział zespołów własnychBlisko 40% CIO nie znalazło jeszcze uzasadnienia wdrożenia RPA Zapraszamy do lektury!