dr Andrzej Witek o cyfrowym wykluczeniu lekarzy, Klastrze Medycyna Polska i IT w służbie zdrowia

Rozmowa z radiologiem, prezesem spółki Centermed, prezesem zarządu i animatorem Stowarzyszenia Medycyna Polska, koordynatorem klastra medycznego MedCluster.

dr Andrzej Witek o cyfrowym wykluczeniu lekarzy, Klastrze Medycyna Polska i IT w służbie zdrowia

O CYFROWYM WYKLUCZENIU LEKARZY

Połowa polskich lekarzy powyżej 40. roku życia jest cyfrowo wykluczonych. Szacowałbym, że po 50. roku życia ten odsetek sięga 80%. Zatrudniając się w nowej przychodni, wielu lekarzy pyta nerwowo: "A czy będę musiał pracować na komputerze?" Telemedycyna umożliwia ogromne oszczędności, drastyczne ograniczenie liczby hospitalizacji, ale musi ją poprzedzić wydobycie lekarzy z cyfrowej alienacji.

O KLASTRZE MEDYCYNA POLSKA

Klaster Medycyna Polska Południowy Wschód, promowany dziś przez nas pod nazwą MedCluster, powstał w 2007 roku jako oddolna inicjatywa kilku mniejszych i średnich przedsiębiorców z prywatnego sektora ochrony zdrowia. Aby przełamać początkową nieufność, rozpoczęliśmy współpracę na dość luźnych zasadach, planując wymianę wiedzy, wspólne zakupy, być może w przyszłości wspólne projekty. W tej chwili w ramach klastra współpracuje trzydzieści firm, sześć uczelni wyższych i trzy instytucje otoczenia biznesu. Największą korzyść czerpiemy z rzeczowej wymiany know-how i transferu informacji, dzięki któremu kolejni członkowie klastra wprowadzają w swoich jednostkach innowacyjne rozwiązania.

O WYKORZYSTANIU IT W MEDYCYNIE

Udało nam się stworzyć wspólną markę Uzdrowiska Galicyjskie dla sześciu polskich uzdrowisk, które dziś wspólnie wystawiają się na targach, wymieniają sprzętem i prowadzą przyjazną współpracę. Zakupiliśmy usługę VPN w ramach sieci rozległej, dzięki której możemy bezpiecznie wymieniać się wrażliwymi danymi medycznymi. Zgłosiliśmy wspólną bazę danych osobowych w GIODO i na jej podstawie stworzyliśmy program lojalnościowy profilaktycznej opieki zdrowotnej, który obejmuje dziś 17 tys. pacjentów korzystających z oferty różnych podmiotów wchodzących w skład klastra. Staramy się budować bazę centrów kompetencji medycznych, aby upowszechnić - popularną w USA, a u nas działającą jeszcze bardzo chaotycznie - praktykę weryfikacji diagnozy u innego specjalisty, co jest istotne zwłaszcza w przypadku ciężkich chorób. Dążymy do cyfryzacji danych medycznych, cyfrowej wymiany danych i upowszechniania telemedycyny.


TOP 200