Wyselekcjonowana grupa fachowców

O specyficznej pracy i roli działu IT w strukturach urzędu centralnego rozmawiamy z Dariuszem Matyskiem, dyrektorem Biura Informatyki i Telekomunikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wyselekcjonowana  grupa fachowców
Dlaczego urząd centralny wziął udział w konkursie mającym wyłonić najlepszych pracodawców branży IT?

W realizacji misji Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć” szczególną rolę mają również informatycy Ministerstwa, bowiem w okresie kilku ostatnich lat MSZ położyło bardzo duży nacisk na rozwój technologii informatycznych, co skutkowało wdrożeniem wielu najnowocześniejszych technologii i aplikacji. Udział w badaniu był wyzwaniem dla pracodawcy, które miało pokazać dobre i złe strony zatrudnienia w dziale IT organizacji wykorzystującej nowoczesne technologie tak jak nasze Ministerstwo, a jednocześnie świadomej wielu ograniczeń charakterystycznych dla podmiotów publicznych.

Zobacz również:

  • Microsoft otwiera się na agencje rządowe - wszystko przez atak

Sukces nie byłby możliwy bez osobistego zaangażowania oraz wspierania działań IT ze strony byłego szefa dyplomacji, obecnego marszałka Sejmu, Radosława Sikorskiego, i obecnego ministra spraw zagranicznych, Grzegorza Schetyny. Kluczowe było wspieranie na każdym kroku działań informatyków przez dyrektora generalnego służby zagranicznej, Mirosława Gajewskiego.

Do sukcesu przyczynili się także pracownicy Biura Informatyki i Telekomunikacji, którzy bardzo dobrze ocenili pracę w rządowej instytucji, umożliwiającą wykorzystywanie najnowszych technologii informatycznych i nie tylko. Ten fakt jest szczególnie satysfakcjonujący dla całego kierownictwa Biura Informatyki i Telekomunikacji.

Jak ważna jest funkcja działu IT w pracy MSZ?

Dział IT pełni w MSZ jedną z kluczowych funkcji w działaniu resortu, biorąc pod uwagę, że obecnie żadna sprawnie funkcjonująca organizacja nie może obejść się bez prawidłowego wykorzystania technologii IT. Dodatkowym argumentem potwierdzającym znaczenie funkcji działu IT jest fakt, że mamy zintegrowany system obsługi zgłoszeń o usługę i incydentów ITSM, spełniający międzynarodowe standardy. Dodatkowo świadczymy 24-godzinne wsparcie dla ponad 160 placówek MSZ na całym świecie.

Czy praca w MSZ wiąże się z koniecznością uzyskania dodatkowych uprawnień, niezwiązanych bezpośrednio z umiejętnościami zawodowymi? Jakie są ograniczenia, z którymi muszą się liczyć kandydaci do pracy w Ministerstwie?

Pracowników MSZ obowiązują takie same wymagania jak innych pracowników służby cywilnej w Polsce. Mając na uwadze specyfikę działania MSZ, jedynymi ograniczeniami, z jakimi spotkają się pracownicy, są możliwości relokacji, a co za tym idzie, nowe wyzwania do podejmowania pracy w różnych miejscach na świecie, zaczynając od placówki w Pjongjangu, poprzez placówki Bliskiego Wschodu, a kończąc na Kubie, Bangkoku, Tokio i Sydney. Natomiast praca w IT w MSZ wymaga specyficznych predyspozycji. Ludzie muszą czuć misję, a nie tylko wykonywać swoje obowiązki, ściśle trzymając się ich zakresu. Może to oznaczać, że zachodzi konieczność pracy w nietypowych warunkach, np. podczas urlopu na wysokości 5000 m ze schroniska położonego na zboczu wulkanu w Ekwadorze, a czasami w warunkach niebezpiecznych, np. w regionach objętych konfliktami (Bagdad, Kabul, Donieck, Trypolis). Co więcej, nieraz świadomość niesienia misji i służenia interesom Polski powoduje, że jeśli zachodzi taka potrzeba, pracownicy IT wykonują działania całkowicie odbiegające od zakresu ich obowiązków. Tak było niedawno, gdy aktywnie wspierali ewakuację osób pochodzenia polskiego z regionów Wołnowachy i Sewierodoniecka.

Na rynku wciąż brakuje specjalistów tej branży. Co może im zaoferować urząd, by przyciągnąć do pracy tych najzdolniejszych, którzy bez trudu mogliby przecież znaleźć pracę w sektorze prywatnym?

Oprócz głównych atutów MSZ, czyli stabilności zatrudnienia, wspomnianej wcześniej możliwości podjęcia pracy w wielu interesujących miejscach na całym świecie, a także możliwości wykorzystywania najnowszych technologii informatycznych, za warte podkreślenia uważam także możliwości podążania ścieżką rozwoju zawodowego i indywidualne programy szkoleń.

Badanie AudIT ma m.in. wykazać, jakie wartości najwyżej cenią u swojego pracodawcy specjaliści IT. Co najwyżej oceniali Państwa pracownicy, a jakie elementy – ich zdaniem – wymagają jeszcze poprawy?

Pracownicy przede wszystkim doceniają efektywną współpracę w zespole, a co za tym idzie, możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych projektach, których efekty widać na zewnątrz, np. portal promocji Polska.pl, portal Odyseusz, na którym można zarejestrować swoją podróż zagraniczną, co w sytuacji kryzysowej umożliwi służbom konsularnym udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy. Jedną z najliczniejszych grup wśród pracowników naszego działu IT stanowią „entuzjaści”, czyli osoby, które są zadowolone z warunków pracy, prestiżu wynikającego z zatrudnienia w MSZ oraz wynagrodzenia. Tacy, którzy wierzą w sukces instytucji oraz motywują współpracowników do działania. Ludzie, którzy nie są entuzjastami lub nie czują misji związanej z pracą w MSZ, zazwyczaj szybko rezygnują z pracy. To sprawia, że ci, którzy pracują, stanowią bardzo dobrze wyselekcjonowaną grupę fachowców. Ponadto pracownicy bardzo dobrze oceniają relacje z bezpośrednimi przełożonymi.

Pewną słabością, bo o niej też warto wspomnieć, jest fakt, że pracownicy uważają, iż wynagrodzenie jest niższe niż u konkurencji – jednak element ten występował w większości firm biorących udział w badaniu, więc MSZ nie jest pod tym względem wyjątkiem.

Wielu informatyków jako jedną z najważniejszych zalet swojego zawodu wymienia możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i urozmaiconą pracę przy ciekawych, nieszablonowych projektach. Jak MSZ stara się zaspokoić te aspiracje swoich specjalistów?

W dziale IT oprócz realizacji standardowych zadań każdy ma możliwość uczestniczenia w różnorodnych projektach, a także zaprezentowania swoich pomysłów. Dzięki wielowymiarowemu systemowi wynagradzania pracowników na każdym etapie kształcenia i rozwoju zawodowego podnosimy morale w zespołach projektowych. Efektem świetnej współpracy są liczne osiągnięcia, m.in. nagroda „Mobile Trends Awards” (MTA) za portal Polska.pl przyznana Ministerstwu podczas organizowanej w Krakowie konferencji poświęconej rozwiązaniom mobilnym „Mobile Trends Conference”, gdzie nominowane były do nagrody tak znane portale, jak Onet.pl, Wirtualna Polska oraz Interia.

Rozmawiał Andrzej Penkalla

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200