Szpitalne moduły

Z dr Marią Knopik, kierownik Działu Informatyki w Centrum Onkologii Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, rozmawia Andrzej Gontarz.

Z dr Marią Knopik, kierownik Działu Informatyki w Centrum Onkologii Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, rozmawia Andrzej Gontarz.

Szpital jest miejscem szczególnym. Czy wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby szpitala jest również wyjątkowym przedsięwzięciem, nieporównywalnym z innymi projektami informatycznymi?

Szpital kojarzy się nam zazwyczaj z łóżkami na oddziałach dla chorych. Ale nie tylko na tym polega jego działalność. Centrum Onkologii w Bydgoszczy oferuje także szeroki wachlarz usług w zakresie porad lekarskich, zarówno w przychodni przyszpitalnej, jak i w swojej filii we Włocławku. Prowadzimy ponadto pełną diagnostykę, począwszy od podstawowych badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych, radiologicznych, poprzez usługi radioterapeutyczne, rehabilitacyjne, skończywszy na badaniach wykonywanych za pomocą bardzo nowoczesnego sprzętu, takiego jak tomograf komputerowy czy skaner izotopowy PET/CT. Jesteśmy czołowym ośrodkiem w skojarzonym leczeniu raka piersi i jego profilaktyce.

Wdrożenie systemu informatycznego w szpitalu prowadzącym tak rozległą działalność jest zadaniem wymagającym specjalnego, wyjątkowego podejścia. Już chociażby z racji olbrzymiej różnorodności zadań stawianych przed programem, a co za tym idzie wielości problemów wymagających rozwiązania, czy też ze względu na ustawiczne, nieprzewidywalne zmiany w systemie opieki zdrowotnej.

Jakim wymaganiom musiał sprostać system przeznaczony dla Centrum Onkologii?

Szpitalne moduły

dr Maria Knopik, kierownik Działu Informatyki

Podstawowym celem było przede wszystkim zwiększenie dostępności pacjentów do pełnej, szerokiej oferty usług medycznych, a także poprawa jakości obsługi tychże pacjentów, m.in. poprzez zapewnienie im możliwości wygodnego umówienia się na dowolny, wybrany przez siebie termin do przychodni, badania diagnostyczno-teraupetyczne czy pobyt w szpitalu.

Drugim, bardzo ważnym zadaniem było stworzenie lekarzom szansy dostępu w każdej chwili do wyników badań lekarskich, opisów wyników badań diagnostycznych, informacji o wcześniejszych pobytach w szpitalu. System miał też uporządkować dokumentację medyczną oraz przyczynić się do ujednolicenia zasad jej prowadzenia i korzystania z niej.

Istotne znaczenie miała też konieczność dokonywania pełnych rozliczeń wykonywanych usług medycznych, zgodnie z umowami z kontrahentami, którymi były do niedawna kasy chorych, a obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczególny wymóg polegał na tym, aby system łączył działania znanych systemów kadrowych i finansowo-księgowych ze sferą medyczną, nie tylko w zakresie obsługi pracowniczej, ale też kosztowym i rozliczeniowym.

W którym momencie pojawił się pomysł wykorzystania rozwiązań informatycznych do wspomagania pracy szpitala? Jakie czynniki przesądziły o konieczności podjęcia takiej decyzji?

Elementem decydującym o informatyzacji szpitala była idea, która do tej pory jest motorem naszej działalności. Uznaliśmy, że nasze działania muszą zmierzać w kierunku podniesienia jakości świadczenia usług, zwiększenia szybkości dostępu do różnych informacji związanych z wykonywanymi usługami i uporządkowania zbieranych danych o pacjencie. Podjęcie odpowiednich decyzji ponadto zostało przyspieszone trudnościami związanymi z rozliczaniem usług w sposób tradycyjny.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200