Pomoc dla małych i średnich

W trwającym obecnie procesie przekształceń gospodarczych w Polsce ogromne znaczenie ma tworzenie i rozwój małych oraz średnich firm prywatnych. Do takich w większości należą firmy komputerowe, które liczy się już na tysiące. One to właśnie powinny być motorem postępu technicznego oraz rozwoju ekonomicznego, przyczyniając się do wzrostu dochodu narodowego i przysparzając dodatkowych miejsc pracy. Nie wszystkie jednak radzą sobie znakomicie, przynajmniej na początku, dlatego też wymagają wszelkiego rodzaju pomocy i wsparcia.

W trwającym obecnie procesie przekształceń gospodarczych w Polsce ogromne znaczenie ma tworzenie i rozwój małych oraz średnich firm prywatnych. Do takich w większości należą firmy komputerowe, które liczy się już na tysiące. One to właśnie powinny być motorem postępu technicznego oraz rozwoju ekonomicznego, przyczyniając się do wzrostu dochodu narodowego i przysparzając dodatkowych miejsc pracy. Nie wszystkie jednak radzą sobie znakomicie, przynajmniej na początku, dlatego też wymagają wszelkiego rodzaju pomocy i wsparcia.

Gdzie tego rodzaju wsparcie można znaleźć?

Z tym pytaniem zwracam się do dyrektora Polsko-Amerykańskiego Ośrodka Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw w Warszawie Andrzeja Stąsieka.

- Między innymi w takich ośrodkach jak nasz. Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa z Warszawy oraz okolic znają nasz adres przy ul. Emilii Plater 47. Codziennie mamy od kilku do kilkudziesięciu klientów, którzy szukają porady ekonomicznej, możliwości uzyskania kredytów bądź adresu kontrahenta zagranicznego. Są to w większości ludzie, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i nie wiedzą od czego zacząć.

Czy często zdarzają się klienci, którzy pytają co by tu robić żeby zarobić?

- Niestety są i tacy, chociaż nie jest ich dużo. Im nie jesteśmy w stanie pomóc, bo podstawową sprawą do zakwalifikowania każdego naszego klienta do jakiegoś systemu pomocy jest ich pełna świadomość czego chcieliby się podjąć. Nie chcemy brać odpowiedzialności za wybór dziedziny, którą ktoś chce się zająć. Taki wybór musi człowiek podjąć samodzielnie. Nasza rola sprowadza się do pomocy w ocenie jego programu od strony prawnej, ekonomicznej itd. Zgłaszającemu się do nas przedsiębiorcy pomagają zdefiniować i rozwiązać jego problem najlepsi eksperci jakimi dysponujemy. Dajemy np. wskazówki czego powinien się dowiedzieć, żeby można było prognozować rozwój przez najbliższe lata. Jeszcze raz podkreślam, że nasi eksperci nie dostarczają gotowych rozwiązań, lecz opracowane zlecenia są wynikiem wspólnej pracy z zainteresowanym przedsiębiorcą i wymagają dużego zaangażowania z jego strony. Konsultacje mogą mieć charakter jednorazowych, względnie kilkakrotnych spotkań, aż do uzyskania oczekiwanych efektów. Dajemy informacje o firmach pośredniczących w zbycie, leasingu itp., jak również o liniach kredytowych i warunkach spłaty zaciągniętych kredytów.

Ta ostatnia dziedzina najbardziej chyba interesuje Waszych klientów?

- Nas to specjalnie nie dziwi, gdyż sprawa braku kapitałów na rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji jest w każdym kraju podstawowym problemem. W Polsce jest on jeszcze bardziej uciążliwy ze względu na trudności w uzyskaniu jakichkolwiek kredytów, nie mówiąc już o wysokiej stopie procentowej odsetek. Ludzie często mają świetne pomysły, których nie mogą zrealizować właśnie z powodu braku kapitałów. Naturalne źródło ich pozyskania, czyli banki, oferują kredyty znacznie przekraczające możliwości spłaty nawet przez firmy o stosunkowo wysokiej rentowności, domagając się przy tym wielostronnych zabezpieczeń, nieosiągalnych zwłaszcza dla początkującego przedsiębiorcy.


TOP 200