Monitoring otoczenia za pomocą sieci czujników bezprzewodowych

Infrastruktura IT powinna spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, ponieważ jej sprawność warunkuje niezawodność całego systemu. Informacje o stanie infrastruktury IT winny być na bieżąco monitorowane, gdyż umożliwia to szybką i skuteczną reakcję w razie awarii. Firma Rittal oferuje nowy system nadzoru i kontroli infrastruktury IT oparty na bezprzewodowej sieci czujników i systemie CMC-TC (Computer Multi Control Top Concept).

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.