Monitoring otoczenia za pomocą sieci czujników bezprzewodowych

Infrastruktura IT powinna spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, ponieważ jej sprawność warunkuje niezawodność całego systemu. Informacje o stanie infrastruktury IT winny być na bieżąco monitorowane, gdyż umożliwia to szybką i skuteczną reakcję w razie awarii. Firma Rittal oferuje nowy system nadzoru i kontroli infrastruktury IT oparty na bezprzewodowej sieci czujników i systemie CMC-TC (Computer Multi Control Top Concept).

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.