ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

WYZWANIA TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Na całym świecie instytucje świadczące opiekę zdrowotną ciągle poszukują nowych sposobów pozwalających na realizację ich podstawowego priorytetu: zapewnienia możliwie najlepszych usług dla pacjentów. Aby temu sprostać, podmioty świadczące opiekę zdrowotną i usługobiorcy potrzebują nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych. Stworzenie nowej generacji aplikacji klinicznych – i wyjście poza oczekiwania następnej generacji świadczeniodawców – wymaga bezpiecznych i efektywnych rozwiązań cyfrowych, na których będą się oni mogli opierać.

• Cyfrowa opieka nad pacjentem

• Ochrona danych pacjentów

• Zmniejszenie kosztów

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.