IFS Applications dla produkcji procesowej

Producenci poszukują odpowiedzi na zasadnicze pytania:

Czy możliwa jest bezproblemowa komunikacja z wchodzącymi w skład łańcucha dostaw jednostkami zależnymi, dostawcami, partnerami i klientami – zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym? Czy można monitorować procesy obejmujące wiele oddziałów i rejonów geograficznych? Czy można z łatwością wyczuwać zmiany popytu i reagować na nie tak, by utrzymać równowagę między jakością usług a kosztami dostaw?

Odpowiedzi na te pytania jest zintegrowane oprogramowanie biznesowe. Poznaj rozwiązanie.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.