Przywrócenie kontroli działu IT nad danymi i rozszerzenie współpracy za pomocją narzędzi Commvault do bezpiecznego udostępniania plików.

66% pracowników udostępnia dokumenty lub pliki innym ludziom

71% stosuje reguły dotyczące korzystania z danych i posługiwania się nimi

58% odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT ma obawy w tym zakresie

Dyrektorzy i szefowie przedsiębiorstw chcą, aby pracownicy byli w stanie łatwo wymieniać się informacjami oraz sprawnie i bezpiecznie współpracować ze swoimi kolegami i zespołami zewnętrznymi, co pozwoli im wydajnie pracować niezależnie od miejsca i czasu. Szefowie działów informatycznych muszą zadbać o to, aby użytkownicy nie stwarzali ryzyka dla firmy przez narażanie danych przedsiębiorstwa na nieautoryzowany dostęp lub utratę. Kierownictwu działów zajmujących się kwestiami prawnymi oraz zgodnością z przepisami zależy na możliwości kompleksowego przeszukiwania danych i ich wydajnego wykrywania, aby zminimalizować ryzyko i koszty związane z audytami i sporami sądowymi.

Pobierz bezpłatny whitepaper i dowiedz się więcej!

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.