Nowoczesne rozwiązania Lenovo w sektorze edukacji

W coraz bardziej stechnologizowanym świecie posiadanie kompetencji cyfrowych staje się czynnikiem niezwykle istotnym z punktu widzenia nie tylko kariery zawodowej, ale wręcz osobistego rozwoju. Dlatego takie umiejętności, pożądane przecież w społeczeństwach chcących budować gospodarki oparte na wiedzy, trzeba rozwijać już na etapie edukacji szkolnej. Pomagają w tym odpowiednie narzędzia i sprzęt.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.