QlikView dla Schneider Electric – zaiskrzyło od razu

Schneider Electric wziął udział w projekcie „Seeing is Beliving”, a następnie wdrożył rozwiązania QlikView w dziale IT. To zapoczątkowało dalsze rozszerzanie funkcjonalności i zastosowania platformy Business Intelligence w innych działach. Dzięki QlikView czas przygotowania szczegółowych analiz mierzony jest w godzinach a nie dniach, tak jak miało to miejsce dotychczas.