Zarządzanie Środowiskiem - Environment Manager

Zarządzanie, Konfiguracja, personalizacja, blokowanie oraz auto leczenie użytkowników na każdym desktopie.

- Zcentralizowane zarządzanie miejscem pracy użytkownika

- Międzyplatformowa personalizacja desktopów, ustawień użytkownika oraz konfiguracji aplikacji

- Dynamiczne polisy GPO

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.