Zarządzanie Środowiskiem - Environment Manager

Zarządzanie, Konfiguracja, personalizacja, blokowanie oraz auto leczenie użytkowników na każdym desktopie.

- Zcentralizowane zarządzanie miejscem pracy użytkownika

- Międzyplatformowa personalizacja desktopów, ustawień użytkownika oraz konfiguracji aplikacji

- Dynamiczne polisy GPO

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.