IFS APPLICATIONS™ DLA ENERGETYKI I PRZEDSIĘBIORSTW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej to dla firmy IFS jeden z najważniejszych segmentów rynku, który reprezentują jej liczni klienci na całym świecie. Wystarczy wymienić najważniejsze projekty energetyczne, ogólnokrajowe sieci przesyłu, elektrownie atomowe czy międzynarodowe przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przesyłem oraz dystrybucją energii. Wyjątkowo skalowalny system IFS Applications równie skutecznie wspomaga pracę firm, których klienci liczą się w tysiącach, jak i zakładów obsługujących zaledwie kilkudziesięciu użytkowników.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.