Konferencje CW - FUS - Sieci szerokopasmowe - potrzeby, szanse, uwarunkowania realizacyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.