Czy stosowane w Twojej firmie mechanizmy load balancing są gotowe na chmurę?

Przetwarzanie w chmurze zapewnia potężny potencjał transformacji dostarczanych usług IT zapewniając znaczącą redukcję kosztów posiadania i poprawę zwinności i zdolności do reagowania na potrzeby rynku. Jednak związane z tym wyzwania, zwłaszcza dotyczące bezpieczeństwa, prywatności, zgodności z regulacjami i kompatybilnością stwarzają organizacjom pewne utrudniania w podążaniu za inicjatywą chmury. Działy IT powinny wdrażać rozwiązania infrastrukturalne gotowe na chmurę. Takie właśnie produkty jak Citrix NetScaler przyspieszające działanie aplikacji, poprawiające load balancing i bezpieczeństwo rozwiązań ułatwiają wdrożenie i pozwalają przedsiębiorstwom osiągać korzyści wynikające z przewarzania w chmurze we wszystkich obszarach, gdzie jest to potrzebne w IT.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.