Transformacja Datacenter i jej wpływ na dział IT

Pomimo napiętych budżetów wynikających z niepewnej sytuacji gospodarczej, działy IT na całym świecie pozostają pod silną presją dostarczenia dodatkowej i coraz wyższej wydajności sprzętu, sieci i oprogramowania. Aby osiągnąć cel "więcej za mniej", muszą przekształcać swoje centra danych wykorzystując konsolidację, wirtualizację oraz automatyzację. Gdy te inicjatywy są właściwie prowadzone, IT może zoptymalizować data center pod kątem oddziałów i dostarczyć wysoką wydajność usług z centralnie zarządzanej infrastruktury. Przeczytaj white paper, który przedstawia zmieniającą się rolę działu IT w dobie transformacji centrów danych.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.