Networld Guide: Efektywność energetyczna w centrum danych. Zasilanie i chłodzenie

Choć wartość wynikająca z wdrożenia konkretnych rozwiązań i możliwość uzyskania realnych oszczędności istotnie zależy od firmy i wykorzystywanego przez nią systemu do przetwarzania danych, ale każdy powinien zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące najlepszych praktyk i dostępnych na rynku rozwiązań, które już są lub w najbliższej przyszłości staną się standardem.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość obejrzenia materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.