Prezentujemy pełen regulamin nieodpłatnych usług dla przedsiębiorców z sektora MSP świadczonych przez firmę Sekwencja Sp. z o.o

Materiał zawiera kompletny regulamin usług POIG 5.2 ERP i 5.2 BPO, wraz z określeniem warunków, na jakich przedsiębiorcy mogą się o niego ubiegać, w tym warunki, jakie musi spełniać firma, która chce uzyskać nieodpłatną pomoc.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.