Prezentujemy pełen regulamin nieodpłatnych usług dla przedsiębiorców z sektora MSP świadczonych przez firmę Sekwencja Sp. z o.o

Materiał zawiera kompletny regulamin usług POIG 5.2 ERP i 5.2 BPO, wraz z określeniem warunków, na jakich przedsiębiorcy mogą się o niego ubiegać, w tym warunki, jakie musi spełniać firma, która chce uzyskać nieodpłatną pomoc.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.