Networld Guide: Zasilanie i chłodzenie w centrum danych

W tym wydaniu: Urządzenia ochrony zasilania są jednym z najważniejszych elementów infrastruktury fizycznej, służącym zapewnieniu wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów teleinformatycznych. Wraz ze wzrostem znaczenia funkcji systemów teleinformatycznych zwiększają się także wymagania stawiane infrastrukturze fizycznej, w tym systemom zasilania i chłodzenia. Priorytetem przy budowie data center jest zapewnienie adekwatnej do potrzeb mocy obliczeniowej (wydajność) oraz niezawodności (dostępność).

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość obejrzenia materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.