Systemy ERP w branży tworzyw sztucznych

Konkurencja ze strony krajów o niższych kosztach produkcji oraz zmieniające sie trendy rynkowe wymuszają na producentach tworzyw sztucznych większą elastyczność. Szybka adaptacja we wrażliwym środowisku jest możliwa dzięki wykorzysatniu nowoczesnych rozwiązań IT takich, jak systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.