Modernizacja środowiska backupowego a przyspieszenie wdrożenia wirtualizacji

Prezentujemy - sporządzony przez IDC - raport przedstawiający najważniejsze zagadnienia związane z wdrożeniem technologii wirtualizacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem jakim jest wykonywanie kopii bezpieczeństwa.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.