Automatyzacja obsługi rozmów

Prezentujemy 10 podstawowych aspektów implementacji systemu rozpoznawania mowy. Odpowiadamy m.in. na pytania dotyczące tego: Jakie wdrożenia przynoszą zwykle najwięcej korzyści? W jaki sposób należy mierzyć sukces wdrożonych rozwiązań głosowych? Jakie znaczenie ma decyzja o rodzaju rozwiązania pozwalającego na rozpoznawanie mowy? Jakie istnieją narzędzia i w jaki sposób oceniać ich przydatność? Jak efektywnie wdrożyć i uruchomić system rozpoznawania mowy? Jakie kroki należy podjąć po implementacji systemu?

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.